Download Maple 2021 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

Maple là một trong những phần mềm toán học tốt nhất và mạnh nhất do Maplesoft sản xuất, nằm trong số phần mềm CAS, viết tắt của Computer Algebra System, có nghĩa là hệ thống máy tính đại số hay đại số tính toán. Maple có nghĩa là cây phong có hình ảnh trên lá cờ Canada; Nước sản xuất Phiên bản đầu tiên của Maple được đặt tại Đại học Waterloo. Có một ngôn ngữ lập trình kết hợp và năng động, thực hiện nhiều phép toán và tính toán phức tạp, vẽ các hàm và sơ đồ khác nhau, phân tích và hình dung các vấn đề toán học, cùng với hướng dẫn phần mềm toàn diện là một số khả năng và tính năng của chương trình này.

Một phần mềm tính toán kỹ thuật mạnh mẽ, nó cho phép bạn thiết kế và tạo phiếu kiểm tra, tạo mô phỏng chất lượng cao, v.v. bao gồm cả chiều rộng và chiều sâu của toán học. Maple cho phép bạn phân tích, hình dung và giải quyết tất cả các loại vấn đề toán học. Ngoài ra, nó hỗ trợ giao diện cho nhiều ngôn ngữ phổ biến như Excel, Muthalb và C #, Java, Visual Basic, và nhiều ngôn ngữ khác.

Phần mềm MapleSim là một chương trình mô hình hóa tiên tiến có khả năng tuyệt vời để mô hình hóa và mô phỏng nhiều loại thành phần, kết nối và hơn thế nữa.

Tính năng của Maplesoft Maple

 • Giao diện đồ họa và phần mềm tiên tiến với tốc độ sử dụng nhanh
 • Khả năng thực hiện hơn 5000 hoạt động và chức năng khác nhau
 • Thực hiện các phép tính đại số và logic, tính toán hình học…
 • Giải các bài toán vật lý tính toán như cơ học cổ điển, vật lý lượng tử và lý thuyết trường tương đối
 • Vẽ sơ đồ các chức năng khác nhau một cách cố định và di chuyển
 • Có một thư viện phong phú về các chức năng và hoạt động khác nhau
 • Mô hình tài chính nâng cao
 • Giao tiếp và phối hợp với các phần mềm khác nhau như MATLAB, các chương trình thiết kế CAD, cơ sở dữ liệu, v.v.
 • Chiều rộng, chiều sâu và hiệu suất.
 • Cải tiến Công cụ và Tài nguyên.
 • Công cụ trực quan và tính toán.
 • Khung dữ liệu mới linh hoạt và trực quan.
 • Tùy chọn đồ họa 2-D và 3-D.
 • Các lớp vi phân từng phần mới.
 • Các cải tiến và sửa lỗi khác.

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 10 – 64bit, Windows Server 2016, 2019
 • RAM: 4GB
 • Đĩa trống: 10GB

Link download Maple 2021

Kích thước: 1.78 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Cài đặt phần mềm
 • Sau khi cài đặt xong:
  • Chép file maple.dll vào C:\Program Files\Maple 2021\bin.X86_64_WINDOWS
  • Chép file licence.dat vào C:\Program Files\Maple 2021\license
 • Hoàn tất
 • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *