Download Mastercam 2021 – Video hướng dẫn cài đặt

Mastercam 2021

Mastercam là phần mềm hỗ trợ lập trình gia công CAD/CAM được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Với phiên bản Mastercam 2021 hứa hẹn sẽ cập nhật rất nhiều tính năng mới dành cho người dùng, và rõ ràng trong những cập nhật từ hãng, bạn sẽ thấy có những cải tiến rất đáng để bạn nâng cấp lên bản mới 

Những tính năng mới trong phiên bản Mastercam 2021

 • Cải tiến về Solids and wireframe Chaining.
 • Khả năng chỉnh sửa Surface UV Meshes
 • Cải tiến đường chạy dao 5-Axis Flowline Toolpaths
 • Wrap Bounding Box
 • Tạo và chỉnh sửa được Solid Hole
 • Hỗ trợ Solid Chuck/Jaws and Collet
 • Cải tiến mô phỏng Mill-Turn
 • Tùy chỉnh đường chạy dao Threading Toolpath
 • Hỗ trợ 3D Tooling and Multiple Insert
 • Cải tiến HST Toolpaths Lead Motion
 • Advanced Drill and Chamfer Drill
 • Check Tool Reach
 • 3+2 Automatic Roughing Toolpath
 • Multiaxis Pocket Toolpath
 • Lưu file 3D PDFs
 • Mastercam Swiss Solutions

Yêu cầu hệ thống

 • OS: Windows 7. 8.1, 10 (64bit)
 • CPU : Intel® or AMD 64-bit processor, 2.4 GHz or faster
 • RAM : 8G
 • Màn hình : HD 1920*1080
 • HDD: 20G dung lượng trống

Link tải về Mastercam 2021 V23.0.18934.0

Link tải Google drive (gồm Cra’ck): DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Link tải file cr@ck only (link veryfiles): DOWNLOAD (link mega): DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt Mastercam 2021

 • Cài đặt HASPUserSetup.exe
 • Cài đặt Mastercam 2021 (mastercam2021-web.exe)
 • Cài đặt Install update 1 ( mastercam-Update1_PC2.exe)
 • Không mở Mastercam 
 • Nhấn phím Window + R để mở cửa sổ Run, nhập vào REGEDIT nhấn Enter để mở Registry, xóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\MultiKey (nếu nó tồn tại)
 • Chạy file  MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode\MasterCAM_TEST_185221_hasp_dealer.reg chọn Yes
 • Chạy file  MultiKey_18.1.1_x64_24032019_testmode\install.cmd với quyền Administrator
 • Copy file  Mastercam.Dll vào thư mục cài đặt C:\Program Files\Mastercam 2021\Mastercam
 • Khởi động lại máy tính
 • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt