Download Mastercam 2022 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Mastercam 2022 giới thiệu khả năng tạo và chỉnh sửa lưới mạnh mẽ mang đến một lớp công cụ mô hình hóa mới, bao gồm khả năng tái tạo mô hình từ dữ liệu được quét. Có thể trực tiếp chỉnh sửa hình học wireframe mà không cần tương tác với hộp thoại giúp tăng tốc công việc thiết kế và sửa đổi. Và chức năng UV Overflow cho phép bạn thay thế nhiều bề mặt có dòng chảy không nhất quán bằng một bề mặt duy nhất cho đường chạy dao dòng chảy. Bạn cũng có thể đơn giản hóa các bề mặt để tạo mô hình chung. UV tràn tạo ra một bề mặt thống nhất duy nhất với luồng UV mong muốn trên một tập hợp các bề mặt được kết nối.

Mastercam 2022 bổ sung các kỹ thuật và chiến lược mới như đường chạy dao Đa trục hợp nhất cho phép bạn chọn nhiều phần hình học đầu vào để tạo ra mẫu đường chạy dao. Sử dụng các lựa chọn hình học đó, đường chạy dao sẽ chọn thuật toán tốt nhất để tính toán đường đi. Multi-pass trên đường chạy dao Deburr hỗ trợ các cạnh được vát phẳng và bo tròn giúp người dùng linh hoạt hơn, cho phép đường chạy dao Deburr tạo ra bề mặt hoàn thiện chất lượng trên các cạnh được vát hoặc tỏa nhiệt lớn hơn.

Đường chạy dao OptiRough động tốc độ cao 3D hiện có sẵn cho tất cả các cấp sản phẩm Mill và Router. Trước đây, Dynamic OptiRough chỉ có sẵn cho Mill 3D. Máy chạy dao Dynamic OptiRough tạo ra độ sâu cắt rất lớn với chiến lược cắt hai chiều để loại bỏ lượng vật liệu tối đa với số lần hạ bậc tối thiểu.

Một bộ cải tiến trên toàn hệ thống giúp tự động hóa các tác vụ và tăng tốc quy trình làm việc của bạn. Chuỗi khu vực tự động mới sử dụng phương pháp tiếp cận “thông minh” để tự động chọn các khu vực được liên kết hợp lý. Holemaking từ nhập solids nhanh hơn vì Mastercam giờ đây sẽ tự động trích xuất thông tin thích hợp và điền trước các tùy chọn lập trình của bạn. Ngay cả việc nhập công cụ đã được thực hiện thông minh hơn vì Mastercam sẽ suy ra nhiều thuộc tính công cụ hơn từ một mô hình CAD công cụ đến.

Link Download Mastercam 2022 (gồm cả Mastercam 2022 For SOLIDWORKS)

Kích thước: 3.3 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Gofile: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chạy file mastercam2022-prodrill để cài đặt để cài đặt MasterCam 2022
  • Chạy file MultiKey_18.1.1_x64\remove.cmd với quyền Administrator (nhấn phải chuột chọn Administrator)
  • Chạy file “MultiKey_18.1.1_x64\install.cmd” với quyền Administrator
  • Chép file Mastercam.dll vào thư mục cài đặt phần mềm
  • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *