Download Matlab 2014a

Download Matlab 2014a Crck, link tải  Matlab 2014a Crck, link tải google drive

Download Matlab 2014a Crck: DOWNLOAD

Download Matlab 2014a Crck: DOWNLOAD

Download Matlab 2014a Crck: DOWNLOAD

or Download Matlab 2014a Crck: DOWNLOAD

How to download/ hướng dẫn tải

Hướng dẫn cài đặt:

 • Tắt phần mềm diệt virus hoặc các chương trình bảo vệ máy tính, files….
 • Mount ISO như hướng đẫn trên hoặc giải nén (Ví dụ F:)
 • Chạy file setup.exe hoặc setupsimple.exe (khuyến khích dùng setup.exe)
 • Chọn offline license mode
 • Nhập key:
  Mã:
  46403-19269-37827-45833-18217-37677-62658-52045-22004-23534-62999-07597-46142-42066

  hoặc

  Mã:
  07607-47786-61685-07872-35915-13662-49201-16962-21062-17921-26243-65499-25368-15872-37624
 • Bước tiếp theo chọn tất cả và chờ cho đến khi cài đặt xong.
 • Copy các file ở thư mục vào thư mục ——Crak Matlab 2014a\Matlab64\bin\win64 vào thư mục C:\Program Files\MATLAB\R2014a\bin\win64

Xem video Hướng dẫn cài đặt:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *