Download Micromine 11 – Video hướng dẫn cài đặt

Micromine 11
Micromine 11

Micromine là một giải pháp toàn diện cho việc thiết kế, thăm dò và khai thác các mỏ. Phần mềm này có tất cả các khả năng cần thiết để thiết kế, lập mô hình, ước tính, tối ưu hóa và lập kế hoạch khai thác. Sản phẩm độc đáo này giúp các kỹ sư có được những hiểu biết chuyên sâu về dự án của họ và sau đó, dựa trên sự hiểu biết đó, có tầm nhìn tương lai về các lĩnh vực có nhiều cơ hội thành công hơn. Công nhân khai thác cũng có thể tương tác với chương trình này để thực hiện các công việc hàng ngày và hoạt động sản xuất dễ dàng hơn, nhanh hơn và thông minh hơn. Micromine có các mô-đun khác nhau cho các nhu cầu khác nhau và mỗi người dùng có thể sử dụng một hoặc nhiều mô-đun này tùy theo nhu cầu của họ. Chương trình cũng hỗ trợ các hệ thống 64-bit hoạt động với nhiều dữ liệu hơn và có hiệu suất cao hơn.

Tính năng và Đặc điểm của Micromine:

 • Bản đồ địa chất có hướng dẫn có hơn 800 mục thông tin
 • Khả năng xuất sắc trong việc lập mô hình và lập kế hoạch hoạt động lập kế hoạch khai thác
 • Cung cấp các báo cáo phong phú về các dự án đang thực hiện dựa trên các thông số và bộ lọc khác nhau
 • Phân tích và ước tính các nguồn lực cần thiết và các dự báo tài chính và chuyên ngành cho các hoạt động khác nhau
 • Xây dựng mô hình ba chiều và chính xác về các khu vực khám phá Hỗ trợ hệ thống 64 bit Tốc độ xử lý cao và khả năng xử lý khối lượng lớn dữ liệu
 • Khả năng thêm thông tin bổ sung vào báo cáo của người dùng
 • Khả năng lập mô hình địa tầng cho các vật liệu khai thác như than đá, đá ong niken, thiếc, phốt phát, bôxít, quặng sắt và bạch kim và…
 • Tự động hóa và tạo điều kiện cho quy trình làm việc
 • Khả năng thiết kế khung dây để phân tích bề mặt ba chiều và ước tính tài nguyên

Yêu cầu hệ thống

WinXP, Win 7, Win 8. Win 10

Link tải về Micromine 11.0.4.1058 Crak + Examples

Link Download: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt

 • Cài đặt bình thường
 • Copy các file trong thư mục patch vào thư mục cài đặt phần mềm
 • Chọn Network Marx Security Key khi khởi động và nhập vào tên máy tính của bạn, mạc định là C:\Program Files (x86)\MICROMINE 11.0
 • Hoàn tất