Download Microsoft Office 2019 Pro Plus Portable – không cần cài đặt

Download Microsoft Office 2019 Pro Plus Portable – không cần cài đặt
– Các ứng dụng chính – Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote, Outlook, Publisher.
– Ngoài ra còn có – Visio 2019, Project 2019.
– dịch vụ – OneDrive, OneDrive for Business, Skype for Business
– Công cụ – So sánh cơ sở dữ liệu, So sánh bảng tính, Tùy chọn ngôn ngữ, Trung tâm tải lên, Bảng điều khiển từ xa, Nhật ký từ xa.
– Bổ trợ Excel:
– Bổ trợ PowerPOLL Excel
– Microsoft Power Query cho Excel tích hợp
– Bổ trợ Power View Excel
– Bản đồ bổ trợ Excel
– Tổng kích thước3 GB, tệp dữ liệu được nén dung lượng có thể nhỏ hơn một chút.
Link tải về Microsoft Office 2019 Pro Plus Portable, link Google drive tốc độ nhanh gồm 7 phần

Phần 1: https://drive.google.com/file/d/17XJ7FPpbAXBfLRnfqdx_8HvBvwF8jIkX/view

Phần 2: DOWNLOAD

Phần 3: DOWNLOAD

Phần 4: DOWNLOAD

Phần 5: https://drive.google.com/file/d/1bT0sMm3Pr3Zmv4Pld5CxZaWEdt0wUJMR/view

Phần 6: https://drive.google.com/file/d/1sl3l_q1pqZx0txlLohWg06mk5n3cmzXW/view

Phần 7: https://drive.google.com/file/d/1bTHzqVXmR6YDxbaSYT06ZJNd-cDBLLl9/view

pass giải nén: NgocHoangIT.Net