Download Midas MeshFree 2020 R2 V410.2 phần mềm phân tích và thiết kế

Midas MeshFree là một chương trình kỹ thuật phân tích và thiết kế mạnh mẽ được phát triển với sự hợp tác của Samsung. Chương trình này có thể mô phỏng mô hình thực tế mà bạn đã thiết kế mà không có bất kỳ thay đổi nào. Mặc dù các phương pháp FEM thông thường mất nhiều thời gian và tẻ nhạt để thích ứng với mô hình, chương trình có các thuật toán phân tích số mới nhất, hiệu quả nhất và có thể sử dụng mô hình CAD 3D gốc để mô phỏng. Midas MeshFree là một chương trình đáng tin cậy và hiệu quả cung cấp cho bạn độ chính xác kiểm tra lên đến 96% hoặc cao hơn, mặt khác, nó cung cấp các công cụ phân tích mạnh mẽ nhất và kỹ thuật thiết kế tối ưu để làm việc hiệu quả trong giai đoạn thiết kế.

Tính năng của Midas MeshFree

 • Tối ưu hóa cấu trúc liên kết
 • Phản ứng không ổn định với các kích thích
 • Tần số đáp ứng kích thích
 • Phản ứng ngẫu nhiên với các kích thích
 • Phản ứng phổ đối với kích thích
 • Tuyến tính tĩnh và phi tuyến tính
 • Động lực học tuyến tính và phi tuyến tính
 • Phân tích CFD
 • Chất mang nhiệt không ổn định
 • Chất mang nhiệt căng thẳng nhiệt
 • Thử nghiệm ban đầu

Yêu cầu hệ thống

 • Hệ điều hành: Windows 7/8/10 – 64bit
 • RAM: 4 GB RAM
 • Đĩa trống: 2 GB

Link download Midas MeshFree 2020 R2 V410.2 build 20200724 Crak

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng cài đặt

 • Đọc file Readme đính kèm để xem hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *