Download MindGenius 2020 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

MindGenius 2020

MindGenius là phần mềm hỗ trợ để tạo ra các ý tưởng bản đồ kế hoạch kinh doanh phức tạp, chiến lược, sứ mệnh, dự án và sự kiện một cách mạnh mẽ và trực quan. Nếu bạn là người quản lý doanh nghiệp muốn tăng năng suất của bản thân và nhân viên của mình, bạn có thể hưởng lợi từ công cụ như MindGenius Business. Nó có thể giúp bạn tạo bản đồ tư duy, đưa ra nhận xét, tạo bản trình bày, quản lý nhiệm vụ và dự án.

MindGenius Business bao gồm tích hợp bản đồ thám hiểm, bạn có thể sử dụng để xem dự án ở chế độ xem dạng cây có thể mở rộng, cho phép bạn nhanh chóng điều hướng giữa các cấp độ của bản đồ khác nhau. Ứng dụng cho phép bạn tạo bản đồ gốc mà còn cung cấp nhiều mẫu, sắp xếp theo danh mục liên quan, phù hợp nhất với nhiệm vụ được giao. Bạn có thể sửa đổi bố cục bản đồ để hiển thị tốt hơn thông tin cần thiết và có nhiều bố cục để lựa chọn: sơ đồ, đầu ra hoặc cây đầu vào, bản phác thảo, mối quan hệ, biểu đồ và kênh.

Bản trình bày được tạo cũng có thể được xuất sang PDF hoặc PPT, vì vậy bạn có thể xem nó trong Microsoft Powerpoint. tổ chức các dự án và chia sẻ thông tin một cách hiệu quả.

MindGenius 2020 Free Download

Tính năng của MindGenius 2020

Chia sẻ phương tiện truyền thông xã hội

Giờ đây, bạn có thể gửi ảnh bản đồ MindGenius trực tiếp lên Twitter hoặc Facebook tự động tạo một bài đăng.

Chia sẻ bản đồ với cộng đồng MindGenius

Nếu bạn có một bản đồ có thể hữu ích cho những người sử dụng MindGenius khác, thì bây giờ thật dễ dàng để chia sẻ nó. Trên tab Chia sẻ, nhấp vào nút có nội dung “Gửi đến MindGenius.” Chúng tôi sẽ cung cấp bản đồ của bạn dưới dạng mẫu trên trang web của chúng tôi.

Chế độ xem động

Xuất HTML cho phép bạn chia sẻ suy nghĩ của mình với những người không có MindGenius. Phiên bản HTML mở trong bất kỳ trình duyệt nào và bao gồm các tính năng Map Explorer cho phép mọi người chọn nhánh để xem. Chúng tôi đã cải thiện xuất HTML cho năm 2019.

Outlook tích hợp

Bây giờ bạn có thể chuyển dự án tác vụ MindGenius của chính mình thành tác vụ Outlook. Bạn cũng có thể thực hiện một chuyển đổi tương tự cho các thành viên trong nhóm khi bạn giao nhiệm vụ cho họ.

Dễ nhớ Genius Online

Bạn có thể bắt đầu lập kế hoạch dự án trong MindGenius, tận dụng nhiều tính năng quản lý hơn, dự án của bạn và sau đó đưa toàn bộ nhóm dự án của bạn vào dự án bằng MindGenius Online. Đó là điều tốt nhất của cả hai thế giới: nhận các chức năng chuyên sâu với MindGenius và hợp tác dễ dàng giữa nhóm dự án của bạn với MindGenius Online

Dự án thông tin ẩn trên bản đồ

Giờ đây, bạn có thể ẩn hầu hết dự án thông tin trên bản đồ tư duy để cho phép điều hướng dễ dàng hơn, để sửa đổi kế hoạch linh hoạt hơn và lập bản đồ nhỏ gọn hơn. Khi bản đồ hiển thị thông tin dự án, chỉ cần nhấp vào nút thông tin nhiệm vụ trên tab Chia sẻ để bỏ chọn. Tất cả thông tin dự án ngoại trừ tài nguyên được chỉ định sẽ bị ẩn.

Mẫu phông chữ

Có một cách mới để cung cấp cho bạn một cái nhìn khác về bản đồ: phông chữ Mẫu cho phép bạn chọn từ một số phông chữ văn bản khi bạn khởi chạy bản đồ mới.

Yêu cầu hệ thống

  • Hệ điều hành: Windows 10/8/7
  • Dung lượng ổ cứng trống: Ổ cứng trống ít nhất 1 GB
  • Bộ nhớ đã cài đặt: RAM ít nhất 2 GB
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo trở lên

Link tải về  MindGenius 2020 v9.0.1.7321 Crak

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Tắt phần mềm Virus, tắt cả windows defender với win 10
  • Chạy file MindGenius900017 để cài đặt
  • Chép file Patch trong thư mục Crak vào thư mục C:\Program Files (x86)\MindGenius\V9
  • Chạy file Patch bằng cách nhất chuột phải chọn Run as administrator rồi nhất nút Patch
  • Hoàn tất
  • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *