Download MindNode 5 for Mac OS – Vẽ sơ đồ tư duy trên Mac

MindNode giúp động não dễ dàng, nhanh chóng và tuyệt vời. Các tính năng mạnh mẽ của MindNode cho phép bạn nắm bắt những gì trong tâm trí mà không cản trở bạn.

MindNode mang tính trực quan mạnh mẽ. Tính tập trung và linh hoạt của công cụ là hoàn hảo để thể hiện tư duy của bộ não, dễ dàng cho việc sắp xếp mọi thức theo một trình tự, cấu trúc bạn mong muốn . Phiên bản mới này hỗ trợ iCloud thuận tiện cho việc sử dụng mọi lúc mọi nơi.

MindNode thiết kế hơn 250 nhãn dán, để giúp bạn thêm rõ ràng vào bản đồ tư duy của mình. Mọi hình dán đều có thể điều chỉnh để phù hợp với màu sắc của chi nhánh của bạn và dễ dàng tìm thấy với Tìm kiếm hình dán.

Link download MindNode 5.0.1 for Mac OS

Kích thước: 25 MB

Link tải Google Drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *