Download Minitab 20.2 – Phần mềm thống kê mạnh mẽ

Minitab là phần mềm thống kê mạnh mẽ và linh hoạt, giúp dự đoán, hình dung, phân tích và khai thác dữ liệu một cách triệt để nhất nhằm giải quyết các vấn đề kinh doanh, loại bỏ chi phí phát sinh và sai lầm có thể xảy ra.

Bạn không cần phải là một chuyên gia thống kê để có được thông tin chi tiết bạn cần từ dữ liệu của mình. Trợ lý của Minitab hướng dẫn bạn qua từng bước phân tích và thậm chí giúp bạn diễn giải kết quả của mình.

Thống kê dễ sử dụng ngay cả khi chuyên môn của bạn không phải là thống kê. Dễ dàng xác định các phân phối, tương quan, giá trị ngoại lệ và giá trị bị thiếu. Các phép thử thống kê chính bao gồm: phép thử t theo cặp, phép thử tỷ lệ một và hai, phép thử tính chuẩn, phép thử chi-bình phương, phép thử phi tham số.

Tính năng của MiniTAB 20

 • Phân tích hệ thống đo lường
 • Phân tích đồ họa
 • Thử nghiệm Z một mẫu, thử nghiệm t một và hai mẫu, thử nghiệm t ghép nối
 • Kiểm tra tỷ lệ Poisson một và hai mẫu
 • Biểu đồ phân tán, biểu đồ ma trận, ô hộp, ô chấm, biểu đồ, biểu đồ, biểu đồ chuỗi thời gian, v.v.
 • Dễ dàng tạo đồ họa chuyên nghiệp
 • Đường viền và xoay các ô 3D Xác suất và đồ thị phân phối xác suất
 • Chỉnh sửa các thuộc tính: trục, nhãn, đường tham chiếu, v.v.
 • Bảng tính thu thập dữ liệu
 • Sơ đồ nhân quả

Link download Minitab 20.2 Crak

Kích thước: 183 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chạy file Setup để cài đặt phần mềm (cứ nhấn Next liên tiếp là được)
 • Hoàn tất, phần mềm đã được kích hoạt bản quyền sẵn.
 • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *