Download Navicat Premium For Mac 15.0.28 – Quản trị cơ sở dữ liệu trên Mac OS

Navicat Premium For Mac là công cụ quản lý cơ sở dữ liệu trên Mac, cho phép kết nối đồng thời với các cơ sở dữ liệu MySQL, MariaDB, MongoDB, SQL Server, Oracle, Postgres, SQLite cho Mac. Phần mềm tương thích với cơ sở dữ liệu đám mây như Amazon RDS, Amazon Aurora, Amazon Redshift, SQL Azure, Oracle Cloud và Google Cloud. Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng xây dựng, quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu của bạn.

Truyền dữ liệu, đồng bộ hóa dữ liệu và đồng bộ hóa cấu trúc giúp bạn di chuyển dữ liệu của mình dễ dàng hơn và nhanh hơn với chi phí thấp hơn. Cung cấp các hướng dẫn chi tiết, từng bước để truyền dữ liệu qua các DBMS khác nhau. So sánh và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu với Đồng bộ hóa cấu trúc và dữ liệu. Thiết lập và triển khai các phép so sánh trong vài giây, đồng thời lấy tập lệnh chi tiết để chỉ định các thay đổi bạn muốn thực hiện.

Tính năng của Navicat Premium For Mac

  • Đồng bộ hóa dữ liệu và đồng bộ hóa cấu trúc.
  • So sánh và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu
  • Trình hướng dẫn Nhập để chuyển dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
  • Visual SQL Builder sẽ giúp bạn tạo, chỉnh sửa và chạy các câu lệnh SQL
  • Tạo, sửa đổi và quản lý tất cả các đối tượng cơ sở dữ liệu
  • Hỗ trợ hệ điều hành Mac OS.
  • Thiết lập các kết nối an toàn thông qua SSH Tunneling và SSL đảm bảo mọi kết nối đều an toàn, ổn định và đáng tin cậy

Yêu cầu hệ thống

  • Mac OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina

Download Navicat Premium For Mac 15.0.28

Kích thước: 150 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *