Download NetBalancer 9.12.5 Build 1716

Download NetBalancer 9.12.5 Build 1716 Crak, NetBalancer là bộ điều khiển lưu lượng mạng tiên tiến và thông minh cho phép bạn phân tích, xem và quản lý các ưu tiên mạng và các quy tắc dựa trên thời gian. Bạn có thể đặt các quy tắc và bộ lọc nâng cao, chỉnh sửa các ưu tiên mạng để chạy các quy trình, phân tích và xem dữ liệu lưu lượng truy cập thời gian thực cũng như thống kê cũng như các biểu đồ quá nhiều thời gian.

Tải về NetBalancer NetBalancer 9.12.5 Build 1716 Crak

Link tải

Cài đặt NetBalancer NetBalancer 9.12.5 Build 1716 Crak

  1. Tải và giải nén tập tin
  2. Mở cài đặt và cài đặt bình thường
  3. Thoát cài đặt khi hoàn thành
  4. Copy file trong thư mục Patch vào thư mục cài đặt
  5. Click Patch
  6. Xong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *