Download NextLimit Maxwell Render v5.1.0 cho 3DS MAX 2011-2021 – Hướng dẫn cài đặt

NextLimit Maxwell Render v5.1.0 cho 3DS MAX 2011-2021

NextLimit Maxwell Render là một phần mềm đồ họa để thiết kế hình ảnh 3D. Maxwell Render là một tiêu chuẩn được công nhận trong làm cho chất lượng cho các kiến trúc, sản xuất phim, thiết kế sản phẩm và kỹ thuật. Công nghệ đằng sau Maxwell Render cho phép người dùng để dựng các cảnh 3D một cách tuyệt thực tế và có thể dự đoán, kết quả là hình ảnh không thể phân biệt từ các bức ảnh. Đây là giải pháp hoàn chỉnh cho bất cứ ai yêu cầu kết quả vô nhiễm trên một hạn chót.

Maxwell Render cung cấp một số gói phần mềm độc lập, tài nguyên trực tuyến và tích hợp plugin với tất cả các nền tảng 3D lớn.

TẠI SAO SỬ DỤNG MAXWELL?

MULTILIGHT

Cải tiến quy trình thiết kế của bạn với Multilight Maxwell – một công cụ duy nhất mà tất cả mọi người trong nhóm của bạn có thể sử dụng.

GPU

Tất cả các chất lượng của Maxwell nhưng nhanh hơn! GPU tăng tốc cung cấp cho bạn kết quả tuyệt vời trong thời gian ít hơn.

NGUYÊN VẬT LIỆU

Tận dụng lợi thế của phương pháp tiếp cận thực tế của Maxwell vào vật liệu và có được chất lượng tối đa và chủ nghĩa hiện thực!

Workflow EASY

đường cong học tập của Maxwell là một làn gió. Tối thiểu thiết lập thời gian, và một cách tiếp cận thực tế đơn giản mà mang lại cho bạn nhiều thời gian để có được sáng tạo.

Link tải về NextLimit Maxwell Render v5.1.0 cho 3DS MAX 2011-2021 Crak

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt

Lần lượt copy các file như sau:

1.
maxwell_license -> C:\ProgramData\Next Limit\Maxwell\licenses\v5\

2.
mxcommon-x64-v90.dll files -> C:\Program Files\Next Limit\Maxwell Render 5\
mxcommon-x64-v100.dll files -> C:\Program Files\Next Limit\Maxwell Render 5\
mxcommon-x64-v110.dll files -> C:\Program Files\Next Limit\Maxwell Render 5\
mxcommon-x64-v120.dll files -> C:\Program Files\Next Limit\Maxwell Render 5\
mxcommon-x64-v140.dll files -> C:\Program Files\Next Limit\Maxwell Render 5\

3.
mxcommon-x64-v90.dll and mxpublic-x64-v90.lib -> C:\Program Files\Next Limit\Maxwell Render 5\sdk\lib\x64-v90
mxcommon-x64-v100.dll and mxpublic-x64-v100.lib -> C:\Program Files\Next Limit\Maxwell Render 5\sdk\lib\x64-v100
mxcommon-x64-v110.dll and mxpublic-x64-v110.lib -> C:\Program Files\Next Limit\Maxwell Render 5\sdk\lib\x64-v110
mxcommon-x64-v120.dll and mxpublic-x64-v120.lib -> C:\Program Files\Next Limit\Maxwell Render 5\sdk\lib\x64-v120
mxcommon-x64-v140.dll and mxpublic-x64-v140.lib -> C:\Program Files\Next Limit\Maxwell Render 5\sdk\lib\x64-v140

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *