Download Noiseware 5.1.2 Build 5128 cho Photoshop Video hướng dẫn cài đặt

Imagenomic Noiseware là một plugin tuyệt vời được phát triển để khử nhiễu, làm mịn hình ảnh để có thể nhìn rõ hơn và mượt mà hơn. Imagenomic Noiseware rất dễ cài đặt và nó hoàn toàn phù hợp với giải pháp chỉnh sửa ảnh.

Imagenomic Noiseware 5 dựa trên các thuật toán khác nhau có thể phát hiện các mẫu nhiễu và sau đó loại bỏ chúng tự động. Nó có các cài đặt được cấu hình sẵn và các lựa chọn là cảnh đêm, chân dung và phong cảnh, v.v. Các tùy chọn cấu hình có trong plugin này được sắp xếp thành nhiều phần khác nhau.

Tất cả các phần cung cấp các nút khác nhau cho hoạt động khử nhiễu. Nó có khả năng thay đổi độ sắc nét và độ tương phản và các thông số làm mịn cạnh. Nó có tập hợp bốn dải tần số nhiễu cao, trung bình, thấp và rất thấp.

Imagenomic Noiseware for Photoshop Có một phần khác đề cập đến dải màu và dải màu và các thanh trượt trong khu vực này có sẵn để kiểm soát mức độ nhiễu trong bóng tối, nổi bật và giữa tông màu. Tất cả trong tất cả Imagenomic Noiseware 5 Filter For Photoshop là một plugin tuyệt vời để loại bỏ nhiễu khỏi hình ảnh của bạn.

Tính năng của Imagenomic Noiseware 5 for Photoshop

 • Plugin tuyệt vời được phát triển để loại bỏ nhiễu từ hình ảnh.
 • Có một quá trình cài đặt dễ dàng và phù hợp hoàn hảo trong giải pháp chỉnh sửa hình ảnh.
 • Dựa vào các thuật toán khác nhau có thể phát hiện các mẫu nhiễu và loại bỏ chúng tự động.
 • Có các cài đặt được cấu hình sẵn và các lựa chọn là cảnh đêm, chân dung và phong cảnh.
 • Có khả năng thay đổi độ sắc nét và độ tương phản và các thông số làm mịn cạnh.
 • Có bốn dải tần số nhiễu cao, trung bình, thấp và rất thấp.

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 / 8.1 / 10 64-bit
 • Host: Adobe Photoshop CC 2015.5/ 2017/ 2018/2019/2020

Link tải về Imagenomic Noiseware 5.1.2 Build 5128 Crak

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chạy file NoisewarePlugin5128 để cài đặt
 • Sau khi cài đặt xong, chép file trong thư mục Crak vào đường dẫn C:\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC\Imagenomic
 • Đã test chạy OK trên Photoshop CC 2020, xem video hướng dẫn cài

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *