Download OctaneRender 4.0 RC7 R4 for Cinema 4D – Hướng dẫn cài đặt

OctaneRender

OctaneRender là một trong những công cụ kết xuất GPU mạnh nhất và nhanh nhất giúp bạn tạo ra những hình ảnh đẹp. OctaneRender có khả năng rất cao để kết xuất các đối tượng và môi trường được thực hiện với độ chi tiết cao. Cinema 4D là một phần mềm rất mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực mô hình hóa, hoạt hình, đồ họa chuyển động và xử lý 3D. Phần mềm này có rất nhiều người hâm mộ do khả năng tuyệt vời của nó và được sử dụng để tạo ra nhiều hình ảnh động và phim. Plugin OctaneRender trong phần mềm Cinema 4D giúp bạn kết xuất môi trường và các đối tượng được thực hiện trong phần mềm nhanh hơn với chất lượng cao hơn. Plugin mạnh mẽ này có tác động lớn đến quá trình sản xuất trong phần mềm Cinema 4D.

OctaneRender 4.0 RC7 R4 for Cinema 4D

Tính năng OctaneRender

 • Kết xuất chi tiết cao của các hạt lơ lửng như mây, khói, sương mù và lửa
 • Kết xuất pixel sâu
 • Hỗ trợ OSL
 • Sử dụng Texture Baking trực tiếp
 • Kết xuất hình ảnh cuối cùng với GPU nhanh hơn CPU từ 10 đến 50 lần
 • Hiển thị hình ảnh cuối cùng ngay lập tức sau mỗi lần thay đổi
 • Tính linh hoạt và hỗ trợ hơn 21 plugin
 • Kết xuất ánh sáng thực tế
 • Biến hình ảnh thực tế thành phim hoạt hình
 • Kết xuất hình ảnh không có tiếng ồn hệ thống yêu cầu

Yêu cầu hệ thống

 • Windows® 7 or higher (64-bit)
 • NVIDIA driver
 • 8 GB System RAM
 • DirectX 11.1 
 • Intel Core i5 or equivalent AMD processor
 • For R15 – R20

Link download OctaneRender 4.0 RC7 R4 for Cinema 4D

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

 Octane Render 3.07: DOWNLOAD

Hướng dẫn cài đặt

 • Copy vào đường dẫn C:\Program Files\MAXON\Cinema 4D R20\Plugin
 • Xem video hướng dẫn cài đặt cho Cinema 4D R19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *