Download PaperCut 19.2.2 – Phần mềm quản lý in ấn giấy

PaperCut là một phần mềm hữu ích và hiệu quả để quản lý, chia sẻ và khả năng in hạn ngạch giữa những người dùng. Phần mềm này được sử dụng rộng rãi cho các mạng cục bộ nơi một hoặc nhiều máy in được chia sẻ giữa những người dùng khác nhau. Với chương trình này, bạn sẽ toàn quyền kiểm soát quá trình sử dụng giấy và quá trình in ấn của người dùng. Bạn có thể dễ dàng xem số lượng trang in và thông tin chi tiết về bản in của người dùng. Người dùng đã tiêu thụ bao nhiêu giấy, bao nhiêu bản in trong một khoảng thời gian nhất định và các thông tin thống kê khác sẽ được chương trình này cung cấp một cách dễ dàng.

Trong chương trình này, có thể áp dụng nhiều hạn chế khác nhau cho người dùng mạng. Bạn có thể chia người dùng thành các nhóm riêng biệt và xác định các hạn chế cụ thể cho từng nhóm. Một trong những tính năng thú vị của phần mềm này là khả năng giao nhiệm vụ tự động cho người dùng mong muốn của bạn. Ví dụ: để tiết kiệm mức tiêu thụ mực máy in, bạn muốn giảm chất lượng của tài liệu in, tự động chuyển đổi chúng sang đen trắng, v.v. Lưu ý rằng các tính năng này có thể được áp dụng cùng với một người, đặc biệt là cho các nhóm khác nhau hoặc một số người dùng cụ thể. Cũng có thể tự động thêm hình mờ vào tài liệu in. Đây là một tính năng rất hữu ích để tăng tính bảo mật cho tài liệu. Phần mềm này đã được sử dụng trong 50.000 tổ chức khác nhau và đã có kết quả hữu ích.

Tính năng của PaperCut

Giám sát ai đang in cái gì
Xem có bao nhiêu trang đang được in bởi ai, nội dung gì và khi nào.

Thay đổi hành vi của người dùng
Khuyến khích ý thức tiết kiệm giấy và mục đích in ấn của người dùng, góp phần cải thiện môi trường.

Chỉ định hạn ngạch hoặc ngân sách
Phân bổ hạn ngạch hoặc ngân sách cố định cho người dùng, phòng ban hoặc nhóm của bạn.

Tăng bảo mật tài liệu
Theo dõi nguồn gốc hoặc lưu trữ nội dung bằng cách sử dụng chữ ký số và watermarking.

Đơn giản hóa in ấn di động và BYOD
Cho phép người dùng in từ bất kỳ thiết bị di động nào của BYOD hoặc thiết bị di động.

Link Download PaperCut NG 18.0.5.43343 / MF 19.2.2.53440

PaperCut NG 18.0.5.43343

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

PaperCut MF 19.2.2.53440

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Đọc file Readme trong thư mục Crak để cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *