Download Passware Kit Forensic 2021.1 – Khôi phục mật khẩu, phá mật khẩu các loại file

Passware Kit Forensic là một phần mềm khôi phục mật khẩu hoàn chỉnh giúp bạn lấy và mở bất kỳ loại mật khẩu nào từ bất kỳ loại tệp hoặc trang web nào. Sử dụng phần mềm này, bạn có thể sử dụng các phương pháp khác nhau để truy cập các tệp được mã hóa. Bạn có thể giải mã các tệp Excel, Word PDF, Zip và RAR, QuickBooks, FileMaker, Lotus Notes, ví Bitcoin, Apple iTunes Backup, Mac OS X Keychain, mật khẩu đã lưu của Internet Explorer, Outlook, Firefox, Chrome bằng phần mềm này.

Giao diện phần mềm khá nhỏ gọn và không phức tạp. Trong một số trường hợp, phần mềm thậm chí còn giúp bạn giải mã hướng dẫn từng bước. Phần mềm này có cài đặt xác định trước để khôi phục mật khẩu, nhưng bạn có thể thực hiện cài đặt tùy chỉnh để tấn công tệp. Bằng cách này, bạn có thể chỉ định các ký tự có thể có trong mật khẩu và phần mềm sẽ mở khóa các tệp bằng cách kết hợp các ký tự đó theo những cách khác nhau. Ngoài tệp, bạn có thể truy xuất mật khẩu được lưu trữ trong trình duyệt Internet, quản lý email và kết nối Internet. Chương trình này có thể dễ dàng khôi phục mật khẩu đã lưu của tất cả các trang web trình duyệt của bạn.

Tính năng của Passware Kit Forensic

  • Phân tích bộ nhớ trực tiếp: Phân tích trực tiếp bộ nhớ RAM, tệp Hibernation và trích xuất các khóa mã hóa cho FileVault2, TrueCrypt, VeraCrypt, BitLocker, mật khẩu đẳng nhập các tài khoản Windows & Mac từ hình ảnh bộ nhớ và Hibernation.
  • Thu thập dữ liệu đám mây: Có được các bản sao lưu và dữ liệu từ các dịch vụ đám mây (Apple iCloud, MS OneDrive và Dropbox). Trích xuất mật khẩu từ iCloud keychains.
  • Tăng tốc phần cứng: Tăng tốc độ khôi phục mật khẩu bằng cách kết hợp nhiều máy tính, GPU NVIDIA và AMD, Tableau Password Recovery, và Rainbow Tables.
  • Phát hiện thông minh: Phát hiện tất cả các tệp được mã hóa và hình ảnh đĩa cứng và báo cáo loại mã hóa và độ phức tạp của quá trình giải mã.
  • Giải mã Disk Encryption (FDE): Giải mã hoặc khôi phục mật khẩu cho hình ảnh đĩa BitLocker, FileVault2, APFS, TrueCrypt, VeraCrypt, LUKS, McAfee, Apple DMG, Symantec và PGP.

Download Passware Kit Forensic 2021.1

Kích thước: 381 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt phần mềm, tới bước nhập Product Key thì nhấn Skip

Forensic – Site License: 999999999996QMYCNZ7XEJ98S49E3UYGS49E3SWF

Agents(2500): 999999999996QMYCRGZXY877QNFEG62HQNFEG835

  • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *