Download pdfFactory Pro 7 – Video hướng dẫn cài đặt

pdfFactory Pro

pdfFactory Pro là phần mềm với dung lượng bé và nhưng hiệu quả dùng để tạo tập tin PDF theo tiêu chuẩn một cách đơn giản và có bảo mật tài liệu an toàn. pdfFactory Pro có hỗ trợ mã hóa (40 hoặc 128bit) và kiểm soát quyền truy cập các file PDF.

pdfFactory Pro có tất cả các tính năng của pdfFactory và thêm dấu trang, thứ tự công việc, tiêu đề thư và các chức năng email tự động. Chỉ pdfFactory cho phép in ra giấy hoặc PDF mà không cần in hai lần. pdfFactory Pro cài đặt một máy in ảo trên hệ thống của bạn mà bạn có thể truy cập từ bất kỳ phần mềm in nào trên Windows.

Download-pdfFactory-Pro

Tính năng của pdfFactory Pro

 • Tạo tệp PDF hoặc in ra giấy
 • Chuyển đổi nhiều tài liệu thành một tệp PDF
 • Xem trước, bảo vệ tệp, nhúng phông chữ, thêm hoặc xóa trang
 • Gửi qua email, tự động lưu, liên kết URL trực tiếp, triển khai máy chủ dễ dàng
 • Tạo tệp PDF trong tiêu đề, thêm số trang, đầu trang, chân trang và hình mờ
 • Khả năng thu phóng lên đến 400%, tự động hoặc thủ công tạo dấu trang để dễ dàng tổ chức và truy cập vào các tài liệu phức tạp
 • Lưu cài đặt vào nhiều trình điều khiển in để bạn có thể chọn chúng nhanh chóng để thực hiện các tác vụ cụ thể.
 • Giải quyết vấn đề với in hai mặt trên máy in vật lý
 • Tránh sao chép các tệp văn bản và đồ họa, ngăn in
 • Ngăn chặn mở tệp mà không cần mật khẩu
 • Ngăn chỉnh sửa tệp PDF
 • Lưu trữ PDF/A
 • Tự động bookmark từng công việc.

Link download pdfFactory Pro 7.46 Key

Link tải Google Drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Link download pdfFactory Pro 7.44 Key

Link tải Google Drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chạy file pdf743pro để cài đặt
 • Dùng Key trong file key để kích hoạt
 • Hoàn tất.
 • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt

Link download pdfFactory Pro 7.43 Key

Link tải Google Drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com