Download Peter McKinnon LUT Pack

Peter McKinnon LUT Pack, Tôi đã tập hợp 7 trong số tất cả LUTS mà tôi làm việc cùng khi xem cảnh phim, danh sách tuyệt vời của tôi và Video trên YouTube. LUT là gì? Trong Các từ khác, hãy coi nó giống như một bộ lọc cho cảnh quay video của bạn. Bạn sử dụng LUT cho một số clip của mình cũng như thông tin bên trong LUT đó ngay lập tức màu sẽ điều chỉnh cảnh quay của bạn để xuất hiện theo một cách cụ thể.

  • Gói bao gồm: Fade Out, Black Eye, Clean & Tidy, Noir, Kodak Killer, Arctic Circle, That Orange & Teal Though! 
  • Tương thích: Premiere Pro CC, DaVincci Resolve, FCPX, AE, Photoshop CC

Link Download Speedy Painter 3.6.6 Crak

Kích thước: 2.2 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *