Download PHPMaker 2021.0.13 – Thiết kế web nhanh chóng

PHPMaker là công cụ tự động hóa mạnh mẽ, nó có thể tạo các lệnh PHP một cách nhanh chóng từ cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle và SQLite. Sử dụng PHPMaker, bạn có thể tạo ngay lập tức các trang web cho phép người dùng xem, chỉnh sửa, tìm kiếm, thêm và xóa các bản ghi trên web.

PHPMaker cũng có thể tạo báo cáo tóm tắt, báo cáo chéo bảng và tạo các biểu đồ JavaScript (HTML5) (cột, thanh, đường, hình tròn, diện tích, bánh rán, nhiều chuỗi và biểu đồ xếp chồng) để tóm tắt và trực quan hóa dữ liệu của bạn.

PHPMaker được thiết kế để có tính linh hoạt cao và có nhiều tùy chọn để tạo các ứng dụng PHP phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Mã được tạo sạch sẽ, đơn giản và dễ tùy chỉnh. Các tập lệnh PHP có thể chạy trên máy chủ Windows hoặc máy chủ Linux. PHPMaker có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và phù hợp cho cả người mới bắt đầu và các nhà phát triển có kinh nghiệm.

Tính năng của PHPMaker

 • Tăng cường bảo mật mã được tạo
 • Xác định hệ thống đăng ký người dùng trên trang web
 • Trích xuất các định dạng CSV / HTML / Excel / Word / XML / PDF / Email
 • Xác định hệ thống tải lên tệp trong một cơ sở dữ liệu hoặc thư mục cụ thể
 • Mẫu và plugin có khả năng tùy biến cao
 • Hỗ trợ cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL, Access, MSSQL và Oracle
 • LESS hỗ trợ thao tác các tệp kiểu CSS
 • Đồng bộ hóa dự án với cơ sở dữ liệu
 • Xác thực phía máy chủ với PHP và phía người dùng với Java-Script
 • Mật khẩu MD5 và phân biệt chữ hoa chữ thường

Link download PHPMaker 2021.0.13 + Extensions

Kích thước: 77 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD  | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Cài đặt và kích hoạt 

 • Chép file trong thư mục Crak vào thư mục cài đặt phần mềm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *