Download PixelsWorld 3.0.2 for After Effects

PixelsWorld là một plugin viết mã sáng tạo cho After Effects, nơi bạn có thể chạy mã giống như Xử lý để xây dựng bất cứ thứ gì mà bạn mong muốn

PixelsWorld là một plugin cho After Effects để kết xuất đồ họa bằng cách chạy các tập lệnh xử lý đơn giản. Bạn có thể đạt được hầu hết mọi hiệu ứng hình ảnh với plugin này.

  • Chạy mã giống như Xử lý.
  • Kết xuất hình học 3D qua Bảng tính.
  • Chạy mã GLSL. Chạy mã từ shadertoy.com.
  • Chạy mã Lua.
  • Áp dụng các cài đặt trước mã có thể chia sẻ dễ dàng

PixelsWorld thu hẹp khoảng cách để cho phép mã hóa sáng tạo trong AE. Hầu như không có giới hạn cho những gì bạn có thể tạo bằng mã!

Các hàm trong PixelsWorld được thiết kế bằng Lua rất giống với Javascript, điều này làm cho nó thân thiện hơn với những người mới bắt đầu lập trình CG (Tất nhiên, bạn cũng có thể sử dụng ngôn ngữ GLSL hoặc Shadertoy).

Thông tin chi tiết tại: https://aescripts.com/pixelsworld/

Tương thích

  • After Effects: 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017

Link download PixelsWorld 3.0.2 for After Effects + Tutorials

Kích thước: 46 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chép thư muc MiLai vào C:\Program Files\Adobe\Common\Plug-ins\7.0\MediaCore
  • Đăng ký với Key: ZSPW*CGPE*RI*888888888888888SUL8
  • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *