Download PolySnow Plus for 3ds Max 2016-2021 – Tạo tuyết trong 3ds max

PolySnow Plus

  • PolySnow Plus là một plugin 3dsMax đa luồng & dựa trên C ++ giúp tạo tuyết như thật chỉ với một cú nhấp chuột.
  • Nó bao gồm 5 đối tượng tùy chỉnh và 6 công cụ sửa đổi được thiết kế riêng cho quy trình tạo tuyết.
  • Một loạt các thông số cho phép bạn nhận được kết quả mong muốn trong mọi tình huống. phiên bản mùa đông với một cú nhấp chuột
  • Dễ sử dụng
  • PolySnow Plus hoạt động với 3dsmax 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Các đối tượng:

  • PS_Particles: Đối tượng thủ tục tạo ra các hạt tuyết trên các đối tượng đầu vào.
  • PS_Mesher: Đối tượng Mesher lấy các hạt làm đầu vào để tạo lưới tuyết cuối cùng.
  • PS_Icicle: Đối tượng Icicle lấy vật thể hoặc hạt làm đầu vào để tạo băng ở dưới cùng của đối tượng.
  • PS_Flakes: Đối tượng bong tuyết theo thủ tục động với nhiều tham số khác nhau để có được kết quả mong muốn.
  • PS_FastSnow: Một đối tượng thủ tục bổ sung tạo lưới tuyết dựa trên cấu trúc liên kết của đối tượng đầu vào. Tương tự như phương pháp ép đùn.

Thông tin chi tiết tại: https://www.cgtrader.com/3d-models/scripts-plugins/modelling/polysnow-plus-for-3dsmax

Link download PolySnow Plus for 3ds Max 2016-2021

Kích thước: 1.2 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Đọc file hướng dẫn đính kèm để cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *