Download PTC Creo 8.0.0.0 – Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

Với sự ra đời của PTC Creo và các công nghệ kết nối của nó, PTC giúp người dùng có thể làm việc với bất kỳ công cụ thiết kế máy tính (CAD) nào, cung cấp các công cụ mới để phát triển khái niệm và đơn giản hóa thiết kế.

Bộ này và công nghệ UniteTM cho phép khả năng sử dụng các tệp CAD từ các hệ thống khác nhau trong môi trường phần mềm. Gói này cũng cho phép người dùng thực hiện bất kỳ loại thiết kế trừu tượng nào trong môi trường có nhiều chi tiết thiết kế thông qua công cụ thiết kế ý tưởng tích hợp và mạnh mẽ của nó. Mục đích của tất cả các công cụ này là tập trung người dùng vào sự sáng tạo và chất lượng hơn trong thiết kế của mình.

Với khả năng chuyển đổi dữ liệu khi cần thiết và chỉ chuyển đổi dữ liệu cần thay đổi, các công ty sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Nói cách khác, khi nhóm phát triển cần sử dụng các định dạng CAD khác, công nghệ phần mềm được kết nối với nhau cho phép các nhà thiết kế xây dựng và duy trì các thiết kế giữa Creo và các dữ liệu CAD khác. Điều này cho phép nhà thiết kế tiết kiệm thời gian bằng cách duy trì môi trường thiết kế và không phải đi đến một môi trường khác để tạo ra một thiết kế khác và sau đó ghép các thiết kế lại với nhau.

Các sản phẩm bao gồm trong PTC Creo

 • PTC Creo Direct
 • PTC Creo Layout
 • PTC Creo Options Modeler
 • PTC Creo Parametric
 • Render Studio
 • Simulate

Phần mềm toán học PTC Mathcad Prime mạnh mẽ, cũng được bao gồm trong bộ sưu tập này.

Công nghệ được sử dụng trong bộ PTC Creo:

Công nghệ hợp nhất trong Creo cho phép dữ liệu phần mềm CAD được sử dụng trực tiếp trong cài đặt Creo ParametricTM, Creo DirectTM, Creo SimulateTM và Creo ModelerTM. Do đó, tính năng này cho phép bạn tích hợp các thiết kế CAD khác nhau và đưa chúng vào môi trường Creo, cũng như làm việc trên các công cụ thiết kế CAD khác nhau. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian và tăng chất lượng và sự hài lòng của hiệu ứng cuối cùng.

Cách sử dụng công nghệ tích hợp kết hợp hiệu quả môi trường CAD:

Tính năng này cho phép dữ liệu CAD được sử dụng ở cùng một định dạng trong môi trường phần mềm. Dễ dàng chuyển đổi dữ liệu hiện có thành dữ liệu được sử dụng trong Creo nếu cần và không có bất kỳ điều chỉnh đặc biệt nào. Không cần thiết phải thay đổi tất cả các phần của thiết kế; Chỉ phần cần thay đổi mới trở thành.

Công nghệ thống nhất hỗ trợ những công cụ thiết kế CAD nào:

Mở trực tiếp các tệp phần mềm SolidWorks, CATIA và NXTM mà không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào trong môi trường Creo. Nhập các tệp phần mềm SolidWorks, CATIA, NX, Solid Edge và Autodesk vào môi trường phần mềm mà không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào.

Link download PTC Creo 8.0.0.0

Kích thước: 4.97 GB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Link tải dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Vào thư mục PTC.LICENSE.WINDOWS.2021-03-11-SSQ chạy file FillLicense.bat
 • Sẽ sinh ra file PTC_D_SSQ.dat
 • Chép file PTC_D_SSQ.dat này vào C:\Program Files\PTC
 • Tạo biến môi trường PTC_D_LICENSE_FILE=C:\Program Files\PTC\PTC_D_SSQ.dat
 • Vào thư mục PTC.Creo.8.0.0.0.Win64 chạy file Setup để cài đặt phần mềm
 • Sau khi cài đặt xong, vào thư mục cr@ck, chép thư mục Creo 8.0.0.0 vào C:\Program Files\PTC
 • Chạy file SolidSQUADLoaderEnabler, chọn Yes -> OK
 • Hoàn tất
 • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *