Download PTC Mathcad Prime 7.0.0.0 – Video hướng dẫn cài đặt

Tính toán là trung tâm của thông tin kỹ thuật. Sử dụng PTC Mathcad, tất cả các công thức và thuật ngữ toán học giúp việc kiểm tra tính toán dễ dàng hơn nhiều so với Microsoft Excel.

PTC Mathcad có tất cả tính dễ sử dụng và quen thuộc của sổ ghi chép kỹ thuật của bạn – kết hợp với ký hiệu toán học trực tiếp, đơn vị trí thông minh và khả năng tính toán mạnh mẽ. Phần mềm toán học kỹ thuật này cho phép bạn trình bày các phép tính của mình với các đồ thị, đồ thị, văn bản và hình ảnh trong một tài liệu duy nhất. Không ai cần các kỹ năng chuyên môn để hiểu dữ liệu PTC Mathcad, và bây giờ tài sản trí tuệ của bạn đã được bảo toàn, bạn có thể tận dụng nó cho các dự án khác.

Mở trang tính và thực hiện các phép tính kỹ thuật của bạn bằng cách sử dụng ký hiệu toán học mà bạn đã quen sử dụng. Thêm hình ảnh, viết một số văn bản và đưa vào đồ thị hoặc đồ thị. Bảng tính PTC Mathcad của bạn không chỉ là phần mềm tính toán kỹ thuật hay một tài liệu được định dạng chuyên nghiệp: đó là nơi thể hiện ý định thiết kế của bạn.

Giải quyết các tính toán kỹ thuật phức tạp là một chuyện. Giao tiếp với họ một cách trực quan là một việc khác. PTC Mathcad Prime giới thiệu khả năng vẽ đồ thị 2D dễ sử dụng mới sẽ giúp nâng cao khả năng hiển thị dữ liệu của bạn.

Tính năng của PTC Mathcad Prime 7

 • Truyền đạt ý định thiết kế và kiến ​​thức kỹ thuật một cách an toàn
 • Tạo các phép tính một cách trực quan bằng cách sử dụng ký hiệu toán học tiêu chuẩn
 • Tạo tài liệu chất lượng chuyên nghiệp với toán học trực tiếp, đồ thị, văn bản và hình ảnh
 • Sử dụng lại các tính toán được tiêu chuẩn hóa
 • Tăng năng suất với hỗ trợ đầy đủ các đơn vị trong suốt quá trình tính toán
 • Đẩy nhanh quá trình đào tạo và áp dụng với quyền truy cập tức thì vào elearning

Yêu cầu hệ thống

 • Hệ điều hành: Windows 7/8/10
 • RAM: 1 GB RAM
 • Đĩa trống: 1.5GB
 • .NET Framework: version 4.5.1

Link download PTC Mathcad Prime 7.0.0.0  Crak

Kích thước: 789 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Giải nén thư mực _SolidSQUAD_ bên trong có file FillLicense.bat, chạy file FillLicense.bat sẽ sinh ra file PTC_D_SSQ.dat
 • Copy file PTC_D_SSQ.dat vừa sinh vào thư mục C:\Program Files\PTC
 • Tạo biến môi trường PTC_D_LICENSE_FILE trỏ tới C:\Program Files\PTC\PTC_D_SSQ.dat
 • Cài đặt PTC Mathcad Prime 7.0.0.0
 • Copy thư mục Mathcad Prime 7.0.0.0 vào C:\Program Files\PTC
 • Chạy file SolidSQUADLoaderEnabler.reg chọn Yes -> OK
 • Mở phần mềm PTC Mathcad Prime 7.0.0.0 lên
 • Chọn Configure product to use existing license> Next > File > Browse > C:\Program Files\PTC\PTC_D_SSQ.dat
 • Chọn Configure License > Exit
 • Hoàn tất
 • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt hoàn toàn giống Mathcad 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *