Download Ratiborus KMS Tools 01.09.2022 Mới nhất active Windows, Windows Server, Microsoft Office

Download Ratiborus KMS Tools miễn phí – Bộ kích hoạt Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Máy chủ 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, Windows Server 2008 – Windows Server 2019, Office 2010/2013/2016/2019.

Ratiborus KMS Tools là tập hợp các công cụ an toàn và dễ sử dụng để kích hoạt Microsoft Windows và Microsoft Office. Với chương trình này, bạn có thể kích hoạt tất cả các phiên bản Microsoft Windows từ XP đến win 10 cũng từ Windows Server 2008 tới Windows Server 2019. Với Ratiborus KMS Tools, bạn cũng có thể dễ dàng kích hoạt bất kỳ phiên bản Microsoft Office nào từ Office 2010 lên phiên bản Microsoft Office 2019 mới nhất .

Ratiborus-KMS-Tools-01-08-2020

Các chương trình bao gồm

Bản 01.09.2022

 • AAct Network v1.2.6 Portable
 • AAct v4.2.7 Portable
 • ConsoleAct v3.4 Portable
 • Defender Tools v1.1.5
 • Garbage Collector v1.3.8 x86_x64_31_10_2020
 • KMSAuto Lite Portable v1.7.2
 • KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable
 • KMSCleaner v2.3 Portable
 • KMSoffline v2.3.7 RU EN
 • MSAct++ 2.07.5
 • MSActBackUp Portable v1.2.6
 • Office 2013-2021 C2R Install v7.4.4
 • Office Uninstall v1.8.5
 • PIDKey Lite v1.64.4 b23 RU EN and more
 • UniCrypt 2016 v2.2
 • W10 Digital Activation Program v1.4.6 Portable

Bản 01.02.2022

 • AAct Network v1.2.4 Portable
  AAct v4.2.5 Portable
  ConsoleAct v3.3 Portable
  Defender Tools v1.1.2
  Garbage Collector v1.3.8 x86_x64_31_10_2020
  KMSAuto Lite Portable v1.6.5
  KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable
  KMSCleaner v2.2 Portable
  KMSoffline v2.3.5 RU EN
  MSAct++ 2.07.5
  MSActBackUp Portable v1.2.6
  Office 2013-2021 C2R Install v7.3.9
  Office Uninstall v1.8.3
  PIDKey Lite v1.64.4 b20 RU EN and more
  UniCrypt 2016 v2.2
  W10 Digital Activation Program v1.4.5.3 Portable

Bản 18.10.2021

 • AAct Network v1.2.2 Portable
  AAct v4.2.4 Portable
  ConsoleAct v3.2 Portable
  Defender Tools v1.0.8
  Garbage Collector v1.3.8 x86_x64_31_10_2020
  KMSAuto Lite Portable v1.6.1
  KMSAuto Net 2016 v1.5.4 Portable
  KMSCleaner v2.2 Portable
  KMSoffline v2.3.3 RU EN
  MSAct++ 2.07.4
  MSActBackUp Portable v1.2.6
  Office 2013-2019 C2R Install v7.3.5
  Office Uninstall v1.8.2
  PIDKey Lite v1.64.4 b18 RU EN and more
  UniCrypt 2016 v2.2
  W10 Digital Activation Program v1.4.3 Portable

Tải về Ratiborus KMS Tools 01.09.2022

Kích thước: 58 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD | Link tải Google drive: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Tải về Ratiborus KMS Tools 01.08.2022

Kích thước: 58 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD | Link tải Google drive: DOWNLOAD

pass giải nén: 123 hoặc phanmemnet.com

Tải về Ratiborus KMS Tools 01.02.2022

Kích thước: 58 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD | Link tải Google drive: DOWNLOAD

pass giải nén: 123 hoặc phanmemnet.com

Tải về Ratiborus KMS Tools 18.10.2021

Kích thước: 58 MB

Link tải DropGlaxy: DOWNLOAD | Link tải Google drive: DOWNLOAD

pass giải nén: 123 hoặc phanmemnet.com

Tải về Ratiborus KMS Tools 08.10.2021

Kích thước: 57 MB

Link tải DropGlaxy: DOWNLOAD | Link tải Google drive: DOWNLOAD

pass giải nén: 123 hoặc phanmemnet.com

Tải về Ratiborus KMS Tools 01.06.2021

Kích thước: 56 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD | Link tải Google drive: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Tải về Ratiborus KMS Tools Portable 01.11.2020

Link tải veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Tải về Ratiborus KMS Tools 01.08.2020:

Link tải 1: DOWNLOAD

Link tải 2: DOWNLOAD

Ratiborus-KMS-Tools-01-08-2020