Download RazorSQL 9.4.3 – Kết nối và quản trị cơ sở dữ liệu

RazorSQL là một công cụ truy vấn SQL, trình duyệt cơ sở dữ liệu, trình soạn thảo SQL và công cụ quản trị cơ sở dữ liệu dành cho Windows, macOS, Mac OS X, Linux và Solaris.

RazorSQL đã được thử nghiệm trên 40 cơ sở dữ liệu, có thể kết nối với cơ sở dữ liệu qua JDBC hoặc ODBC và bao gồm hỗ trợ cho các cơ sở dữ liệu sau:

AthenaGreenplum  Microsoft Access  SimpleDB
AuroraH2MongoDBSnowflake
BigQueryHBaseMonetDBsolidDB
CassandraHiveMS SQL Server  SQLite
CouchbaseHSQLDBMySQLSQL Anywhere
DB2InformixNetezzaSQL Azure
DBASEIngresOpenBaseSybase (ASE)
DerbyInterbaseOracleSybase IQ
DruidInt.Sys. Cache  ParadoxTeradata
DynamoDB IRISPervasiveVertica
Filemaker  kdb+PostgreSQL  VoltDB
FirebirdKeyspacesRedshiftYellowBrick
FrontbaseMariaDBSalesforce

Tính năng của RazorSQL

 • Trình duyệt cơ sở dữ liệu: Danh sách các đối tượng cơ sở dữ liệu như: lược đồ, bảng, cột, dạng xem, chỉ mục, thủ tục, hàm…
 • SQL Editor: chỉnh sửa tập lệnh sql, thực thi truy vấn sql, tìm kiếm cột và bảng tự động, trình chỉnh sửa mã EditRocket với hỗ trợ hơn 20 ngôn ngữ lập trình bao gồm SQL, PL / SQL, Transact SQL, SQL PL, HTML, Java, XML…
 • Công cụ cơ sở dữ liệu: Các công cụ trực quan để tạo, sửa đổi, mô tả, thực thi và Công cụ truy vấn cơ sở dữ liệu: Bao gồm hiển thị truy vấn nhiều bảng với các tùy chọn để lọc, sắp xếp, tìm kiếm và hơn thế nữa.
 • Nhập dữ liệu: Nhập dữ liệu từ nhiều định dạng khác nhau bao gồm Excel
 • Đầu ra dữ liệu: Đầu ra ở nhiều định dạng khác nhau bao gồm XML, HTML, Excel…
 • Trình tạo truy vấn sql: Tạo các lệnh sql như chọn, chèn, cập nhật và xóa
 • Công cụ chỉnh sửa bảng: chèn, cập nhật và xóa dữ liệu bảng, tìm và thay thế dữ liệu, xem trước mã do SQL tạo
 • So sánh dữ liệu: So sánh dữ liệu bảng trên cơ sở dữ liệu Cầu nối PHP để kết nối với MySQL, PostgreSQL và SQL Server

Link download RazorSQL 9.4.3

Kích thước: 148 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt và kích hoạt

 • Cài đặt phần mềm
 • Chạy d-KeyMaker.jar để sinh Key nhập vào phần mềm (chép d-KeyMaker.jar vào C:\Users\<User name>\AppData\Local\Programs\RazorSQL\jre11\bin và chạy với lệnh java -jar d-KeyMaker.jar)
 • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *