Download ReDeform 1.0.3 for 3ds Max 2016 – 2021

model+model ReDeform 1.0.3 for 3ds Max 2016 – 2021 là một plugin 3ds Max độc đáo để thay đổi kích thước động và thay đổi tỷ lệ các đối tượng trong các đơn vị thế giới thực.

  • Tạo mô hình tham số trong vài giây
  • Thay đổi kích thước trong chế độ xem với ít nhấp chuột hơn
  • Kích thước thống nhất
  • Chia tỷ lệ chính xác đến các đơn vị thế giới

Thông tin chi tiết tại: https://www.modelplusmodel.com/plugins/redeform.html

Xem video giới thiệu:

Link download ReDeform 1.0.3 for 3ds Max 2016 – 2021

Kích thước: 1.8 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chép file ReDeform_20XXx64_net.dlm vào thư mục C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20XX\Plugins
  • Hoàn tất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *