Download Redshift 3.0.16 for 3ds Max/MAYA/Cinema 4D/Houdini – Hướng dẫn cài đặt

Redshift

Redshift là một công cụ kết xuất dựa trên GPU mạnh mẽ có khả năng cung cấp các sản phẩm chất lượng cao. Phần mềm này, cung cấp một loạt các tính năng chức năng, tương thích với phần mềm CG phổ biến nhất và phù hợp để sử dụng trong các studio hoặc các nghệ sĩ sáng tạo. Redshift cung cấp chất lượng và các tính năng của kết xuất dựa trên CPU ở tốc độ GPU và, không giống như các công cụ kết xuất tương tự khác, cho phép người dùng sửa đổi các kỹ thuật để đạt được sự cân bằng phù hợp giữa hiệu suất và chất lượng của sản phẩm cuối cùng.

Redshift 3.0.16 for 3ds Max MAYA Cinema 4D Houdini
Redshift 3.0.16 for 3ds Max MAYA Cinema 4D Houdini

Redshift hỗ trợ các mạng đổ bóng phức tạp và khả năng tạo kết cấu nâng cao và tương thích với nhiều loại máy ảnh được sử dụng trong các cảnh quay. Trong phần mềm này, bạn có thể sử dụng một loạt các ánh sáng khác nhau và hiển thị các cảnh của bạn với độ chân thực hơn. Công cụ kết xuất này hoàn toàn tương thích với các phần mềm như Houdini, 3ds Max, Maya và Cinema4D, đồng thời kết xuất các chi tiết được tạo bởi các ứng dụng này một cách chính xác.

Tính năng của Redshift

 • Kết xuất chính xác các cảnh bằng GPU
 • Kết xuất cảnh với hàng triệu đa giác và hàng nghìn gigabyte thông tin có kết cấu
 • Sử dụng kỹ thuật GI để phân phối ánh sáng gián tiếp nhanh chóng
 • Hỗ trợ kết xuất OpenVDB trong tất cả các phần mềm 3D
 • Kết xuất các hạt tóc nhỏ nhất
 • Có SDK ngôn ngữ C++
 • Kiểu dữ liệu AOV
 • Khả năng tương thích với quy trình làm việc PBR trong Unreal Engine và Allegorithmic Substance
 • Hỗ trợ nhiều loại ánh sáng, hiệu ứng ống kính và máy ảnh
 • Phối hợp đầy đủ với Houdini, 3ds Max, Maya và Cinema4D

Yêu cầu hệ thống

 • Microsoft Windows: 64-bit Windows 7 / 8 / 10
 • 8GB of RAM
 • Processor with SSE2 support (Pentium4 or better)
 • NVidia GPU with CUDA compute capability 3.0 or higher and 4GB VRAM
 • Single GPU

Phần mềm Host

 • Autodesk Maya (Windows, Linux and macOS): 64-bit edition. 2014 or later
 • Autodesk 3dsMax: 64-bit edition. 2013 or later
 • Maxon Cinema4D (Windows and macOS): 64-bit edition. R16 or later
 • SideFX Houdini (Windows, Linux and macOS): 64-bit edition. 15.5 or later
 • The Foundry Katana (Windows, Linux): 64-bit edition. 2.5v4 or later

Link download Redshift 3.0.16 for 3ds Max/MAYA/Cinema 4D/Houdini

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chạy file redshift_v3.0.16_setup_flt để cài đặt
 • Vào thư mục Crak copy file redshift-core vào đường dẫn C:\ProgramData\Redshift
 • Hoàn tất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *