Download SAP PowerDesigner 16.6 – Thiết kế mô hình dữ liệu chuyên nghiệp

SAP PowerDesigner

SAP PowerDesigner (trước đây là Sybase PowerDesigner) là phần mềm quản lý hàng đầu cho kiến ​​trúc dữ liệu và kiến ​​trúc thông tin và kiến ​​trúc doanh nghiệp và mô hình dữ liệu. Phần mềm này có khả năng tương tác với hầu hết các môi trường lập trình như .NET, Java, Eclipse.. Phần mềm SAP PowerDesigner chủ yếu được sử dụng để thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu, và bạn hoàn toàn có thể kiểm soát cơ sở dữ liệu của mình thông qua nó. Với phần mềm SAP PowerDesigner, bạn cũng có thể vẽ và lập mô hình sơ đồ ERD.

SAP-PowerDesigner 16 Free Download

Tính năng của SAP PowerDesigner

 • Tạo chế độ xem 360 độ cho các nội dung chính
 • Triển khai dữ liệu theo cách tốt nhất bằng cách quản lý luồng thông tin giữa tất cả các giai đoạn của nó và hoạt động kinh doanh
 • Nắm bắt, quản lý nhanh và chia sẻ tất cả các cấp siêu dữ liệu
 • Cung cấp thông tin nhất quán, thời gian và địa điểm cần thiết để cải thiện việc ra quyết định
 • Thực thi chủ quyền và trách nhiệm giải trình đối với các tài sản thông tin quan trọng và hỗ trợ tuân thủ
 • Khả năng chia sẻ và di chuyển thông tin với độ bảo mật rất cao
 • Hỗ trợ nhu cầu năng suất và hợp tác và minh bạch
 • Tận dụng tài sản thông tin để hỗ trợ các mục tiêu và chiến lược kinh doanh

Yêu cầu hệ thống

 • Microsoft Windows 7 ,8 ,8.1, 10 or Microsoft Windows Server 2008 or 2012
 • 2 GHz processor
 • 3 GB RAM
 • SVGA or higher-resolution graphics adapter and compatible color monitor (800×600)
 • 1GB đĩa trống

Link tải về SAP PowerDesigner 16.6.10.6261 Crak

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Giải nén phần mềm vừa download
 • Chạy file PowerDesigner16x64_Evaluation để cài đặt phần mềm
 • Sau khi cài xong, chép file pdflm16.dll trong thư mục Crak vào thư mục cài đặt phần mềm, mặc định là C:\Program Files\SAP\PowerDesigner 16
 • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *