Download Shadow Studio 2 V1.1 for After Effects

Công cụ cuối cùng để mô phỏng Shadows trong After Effects. Bóng 3D nổi tiếng là chậm kết xuất, vì vậy hãy giả mạo nó. Hoạt động dựa trên kênh alpha giống như bóng đổ thông thường nhưng với kết quả tuyệt vời đến mức chúng sẽ bị nhầm với 3D.

The ultimate tool for simulating Shadows in After Effects. 3D shadows are notoriously slow to render, so fake it. Works based on the alpha channel just like the regular drop shadow but with results so gorgeous they’ll be mistaken for 3D.

Tính năng của Shadow Studio

  • 3 chế độ chính: thường xuyên, bên trong & xuyên tâm
  • Kiểm soát tốt đối với bụi phóng xạ (độ mờ, khoảng cách và độ mềm)
  • 5 cài đặt trước theo phong cách để có được kết quả tức thì
  • Độ chính xác màu 32bpc
  • Kiểm soát chất lượng mạnh mẽ để tối ưu hóa thời gian kết xuất
  • Tăng tốc GPU cho kết quả nhanh như chớp

Tương thích

  • After Effects CC

Link download Shadow Studio 2 V1.1 for After Effects

Kích thước: 70 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Đọc file How to install để cài đặt, trong file có hướng dẫn cài đặt chi tiết và khóa kích hoạt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *