Download Shell Pro 1.0 for 3ds Max 2013-2022

Shell Pro là một công cụ sửa đổi cho 3ds Max tạo ra một lớp vỏ xung quanh các mô hình mà không gây ra các điểm tự giao cắt không giống như công cụ sửa đổi Shell tiêu chuẩn tạo ra rất nhiều điểm tự giao cắt. Các chi tiết bề mặt cũng được bảo quản rất tốt.

Ngoài ra, nó có các tùy chọn để vát mép, phi lê và vát mép vỏ. Các giao điểm toàn cục vẫn có thể xảy ra đối với các giá trị độ dày vỏ cao hoặc vỏ bên trong và bên ngoài có thể giao nhau đối với các dạng hình học phức tạp như tai.

Dưới đây là một số lợi ích bạn nhận được:

 • Ít tự giao cắt hơn
 • Nhanh chóng vát các cạnh của vỏ
 • Tiết kiệm thời gian và vật liệu khi in 3d mô hình rỗng với Shell Pro
 • Tiết kiệm thời gian và năng lượng mô hình vỏ như các đối tượng

Các tình huống bạn muốn sử dụng Shell Pro:

 • Khi bạn muốn in 3d một mô hình
 • Khi bạn không hài lòng với công cụ sửa đổi Shell tiêu chuẩn
 • Khi bạn đang làm việc với lưới hữu cơ hoặc lưới quét
 • Trong các tác vụ mô hình hàng ngày

Thông tin chi tiết tại: https://mariussilaghi.com/products/shell-pro

Tương thích

 • 3ds Max 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022 (64 Bit).

Link download Shell Pro 1.0 for 3ds Max 2013-2022

Kích thước: 1.2 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chép file Shell Pro.dlm tương ứng với version của 3ds Max vào thư mục C:\Program Files\Autodesk\3ds Max xxxx\plugins
 • Mở 3ds Max và tìm tới Shell Pro trong Modifier List
 • Hoàn tất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *