Download SimpleMind Pro 1.32 Win/Mac – Hướng dẫn cài đặt

SimpleMind Pro

SimpleMind là một phần mềm thú vị để tổ chức các ý tưởng đưa ra. Bạn ngồi xuống với bạn bè và thảo luận về những ý tưởng khác nhau. Mọi người đều có ý kiến, vì một lý do nào đó mà bạn từ chối ý tưởng của anh ấy và nảy ra một ý tưởng mới khác. Bạn thảo luận về những thách thức. Viết ra những điểm quan trọng. Nhưng ở đâu? Nó có thể được thực hiện trên giấy, nhưng nó có nhiều hạn chế, chẳng hạn như bạn không thể đính kèm hình ảnh vào thông tin, không thể lưu tệp âm thanh của ý tưởng, bạn không dễ dàng thực hiện các chỉnh sửa cần thiết.

Sử dụng SimpleMind tất cả những vấn đề này đều được giải quyết. Bạn có một trang lớn vô hạn. Mỗi thành viên trong nhóm cùng chí hướng của bạn đưa ra một ý tưởng và bạn tham gia chương trình ngay lập tức. Khi các thành viên khác nêu các vấn đề khác liên quan đến ý tưởng, bạn có thể liên hệ họ với ý tưởng đó, bạn có thể ghi lại các thách thức. Bạn cũng có thể lưu các tệp âm thanh và video dưới dạng thông tin liên quan. Bạn có thể sử dụng các phông chữ và màu sắc khác nhau mà không thể hoặc ít nhất là khó và tốn thời gian trên giấy.

Bạn có thể thay đổi thứ tự của thông tin được lưu trữ trên trang bất kỳ lúc nào. Bạn có thể chuyển một chủ đề từ nhánh này sang nhánh khác. Có thể phân loại các vấn đề được nêu ra. Có thể dễ dàng tìm kiếm tất cả văn bản trong nội dung đã lưu. Bạn có thể in bất kỳ phần nào và cuối cùng chương trình này là nơi tốt để ghi lại những ý tưởng và nội dung được nêu ra trong quá trình động não. Giao diện đồ họa của chương trình rất đơn giản và được thiết kế tránh những phức tạp không cần thiết, và các thành viên có thể làm việc với chương trình như một nhóm, và cuối cùng tất cả các ý tưởng có thể được kết hợp ở một nơi trung tâm.

SimpleMind Pro 1.27.0 Free Download

Yêu cầu hệ thống

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10, 11

Link tải về SimpleMind Pro 1.32.0 Build 6226 Crak

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải bản cho Mac OS: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Link tải về SimpleMind Pro 1.27.0 Build 5976  Crak

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Link tải bản cho Mac OS: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • 1. Cài đặt phần mềm
  • 2. Mở phần mềm ra thấy giao diện hỏi license
  • 3. Mở file Key trong thư mục Crak ra, copy text trong file Key này.
  • 4. Nhấn vào nút OK trong giao diện ở bước 2
  • 5. Hoàn thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *