Download Surfer 19 Video hướng dẫn cài đặt chi tiết

Golden Software Surfer 

Golden Software Surfer Phần mềm hiệu quả để lập mô hình 3D và lập bản đồ dữ liệu. Chương trình này được sử dụng rộng rãi để lập mô hình đặc điểm đất liền, lập bản đồ biển sâu và 3D, phân tích bề mặt đất và bề mặt dưới mặt đất, mô hình hóa và hình dung các lưu vực .. Trên thực tế, nó chuyển đổi thông tin đầu vào XYZ thô thành bản đồ có thể in 3D. Một trong những lợi thế của chương trình này so với các đối thủ cạnh tranh khác là các kỹ thuật kết nối mạng đa dạng và tính linh hoạt cao trong việc thay đổi mạng tham số.

Trong chương trình này, bạn có thể nhập thông tin mạng của các định dạng khác như tệp USGS, DEM và ESRI. Bản đồ cuối cùng trong chương trình này hoàn toàn là ba chiều và tất cả các bài viết và độ cao được hiển thị bằng các màu sắc khác nhau và rõ ràng. Để có cái nhìn rõ hơn, chế độ 3D sẽ tự động được tô bóng ở những phần cần thiết. Bạn có thể tích hợp bản đồ cơ sở với các bản đồ khác được cung cấp trong các lớp thông tin khác và nhận được kết quả đầu ra đồ họa rất phong phú. Vì đầu ra của chương trình này rất hữu ích trong việc cung cấp thông tin, hầu như tất cả các phần của dự án có thể được thay đổi theo ý muốn của bạn và kết quả sẽ theo ý muốn của bạn. Chúng tôi khuyên bạn không nên bỏ lỡ Golden Software Surfer trong số các chương trình lập bản đồ 3D và nhớ kiểm tra nó một lần để thấy sự tuyệt vời của phần mềm này.

Golden-Software-Surfer 19 Free Download

Các loại bản đồ Surfer có thể tạo ra

 • Contour
 • Base
 • Post
 • 3D Surface
 • Color Relief
 • Classed Post
 • 3D Wireframe
 • 1-Grid Vector
 • 2-Grid Vector
 • Watershed
 • Grid Value
 • Viewshed
 • Point Cloud

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7, 8 (excluding RT), 10
 • CPU: 32-bit and 64-bit
 • Màn hình 1024×768, 16-bit color depth
 • Đĩa trống 500MB
 • 512 MB RAM

Download Golden Software Surfer 19.2.213

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Giải nén phần mềm vừa download
 • Chạy các file Surfer_19_Installer để cài đặt
 • Copy các file trong thư mục
  • X64 (nếu dùng máy 64bit) vào thư mục C:\Program Files\Golden Software\Surfer
  • X32 (nếu dùng máy 32bit) vào thư mục C:\Program Files (X86)\Golden Software\Surfer
 • Hoàn tất
 • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *