Download Sysinternals Suite 2021.04.2 – Bộ công cụ khắc phục lỗi Microsoft

Sysinternals Suite là một bộ công cụ hữu ích và hiệu quả để định cấu hình, tối ưu hóa, kiểm tra, xác định và khắc phục sự cố hệ điều hành Windows. Chương trình cung cấp các công cụ hữu ích trong bộ sưu tập của nó cho hầu hết mọi chủ đề và vấn đề trong Windows.

Các khả năng mà Trình quản lý tác vụ Windows mặc định cung cấp cho bạn thậm chí không bằng 10% khả năng của chương trình này. Công cụ này có một số tùy chọn để dừng bắt buộc hoặc được gọi là quá trình Kill, không giống như trong Windows Task Manager. Tại đây bạn có thể thấy tài nguyên tiêu thụ của mỗi tiến trình bao gồm bộ nhớ, bộ xử lý, mạng (tải xuống / tải lên) và .. Các quy trình được hiển thị theo nhóm. Ví dụ, đối với trình duyệt Chrome, mỗi tab được coi như một quy trình riêng biệt, chương trình này hiển thị tất cả các quy trình liên quan đến Chrome trong chế độ xem dạng cây ở chế độ cha và con.

Các tiện ích khắc phục sự cố Sysiternals đã được đưa vào một bộ công cụ duy nhất. Tệp này chứa các công cụ xử lý sự cố riêng lẻ và các tệp trợ giúp. Nó không chứa các công cụ không khắc phục sự cố như BSOD Screen Saver hoặc NotMyFault.

Bộ công cụ Sysinternals Suite bao gồm các tiện ích sau:

 • AccessChk
 • AccessEnum
 • AdExplorer
 • AdRestore
 • Autologon
 • Autoruns
 • BgInfo
 • CacheSet
 • ClockRes
 • Contig
 • Ctrl2Cap
 • DebugView
 • DiskExt
 • DiskMon
 • DiskView
 • Disk Usage (DU)
 • EFSDump
 • FileMon
 • Handle
 • Hex2dec
 • Junction
 • LDMDump
 • ListDLLs
 • LiveKd
 • LoadOrder
 • LogonSessions
 • NewSid
 • NTFSInfo
 • PageDefrag
 • PendMoves
 • PortMon
 • ProcessExplorer
 • Process Monitor
 • ProcFeatures
 • PsExec
 • PsFile
 • PsGetSid
 • PsInfo
 • PsKill
 • PsList
 • PsLoggedOn
 • PsLogList
 • PsPasswd
 • PsService
 • PsShutdown
 • PsSuspend
 • RegDelNull
 • RegJump
 • RegMon
 • RootkitRevealer
 • SDelete
 • ShareEnum
 • ShellRunas
 • SigCheck
 • Streams
 • Strings
 • Sync
 • TCPView
 • VolumeID
 • WhoIs
 • WinObj
 • ZoomIt

Download Sysinternals Suite 2021.04.2

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Tải về và giải nén
 • Sử dụng các công cụ, đây là các công cụ miễn phí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *