Download tài liệu SQL server 2016 và phần mềm SQL server 2016 đầy đủ

Download tài liệu SQL server 2016 và phần mềm SQL server 2016 đầy đủ, tài liệu hướng dẫn sử dụng và thực hành SQL server 2016 mới nhất

  • Tài liệu hướng dẫn cài đặt SQL Server 2016
  • Nắm được các phiên bản và các yêu cầu cài đặt SQL Server 2016
  • Thực hiện được sao lưu, phục hồi dữ liệu
  • Thực hiện được Attach/detach Database
  • Thực hiện được tạo CSDL trên SQL Server 2016
  • Nhập xuất dữ liệu…

Link tải tài liệu SQL Server 2016 ở đây:   DOWNLOAD  (pass: phanmemnet.com)

Link tải SQL Server 2016 google drive : DOWNLOAD

Linh tải SQL Server 2016 google drive dự phòng: DOWNLOAD

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *