Download Tanida Demo Builder 11.0.30.0 Hướng dẫn cài đặt

Tanida Demo Builder

Tanida Demo Builder là một trong những chương trình tốt nhất trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất video giáo dục. Chương trình này có nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm: tạo video đào tạo để hỗ trợ khách hàng, đào tạo các phần mềm khác nhau hoặc tạo các đoạn giới thiệu sản phẩm. Một trong những điểm mạnh của phần mềm này là khả năng xây dựng các hướng dẫn tương tác. Hiện nay, phương pháp tương tác là một trong những phương pháp giáo dục tốt nhất được sử dụng ngày càng nhiều.

Tanida Demo Builder 11 cho phép bạn tạo một video giới thiệu bằng flash, video hoặc một ứng dụng độc lập. Điều này cho phép bạn tạo video hướng dẫn hoặc trình diễn cho các phương tiện truyền thông khác nhau bao gồm các trang web. Nó cung cấp chỉnh sửa video cơ bản, cho phép bạn chỉnh sửa các video đã ghi như thêm lời tường thuật, nhạc nền, văn bản / phụ đề, hiệu ứng hình ảnh, chú thích và các phần tử khác. Ngoài ra, Demo Builder 11 cũng cho phép điều khiển toàn bộ hành vi của cảnh và tất cả các đồ trợ giúp trực quan và đồ vật trong cảnh. Công cụ này giúp bạn tạo một trình diễn phương tiện truyền thông, cho dù là tài liệu giảng dạy, hướng dẫn hoặc các nhu cầu khác.

Tanida Demo Builder 11.0.30.0 Free Download

Tính năng của Tanida Demo Builder

 • Khả năng thêm mô tả và các ghi chú khác nhau trong các phần khác nhau của khóa đào tạo
 • Hiệu ứng 3D hấp dẫn
 • Khả năng thay đổi kích thước và thu phóng của phim theo các phần mong muốn
 • Có dòng thời gian gồm nhiều phần để thay đổi hiệu ứng, âm thanh, hình ảnh riêng biệt
 • Các điều khiển khác nhau để phát lại, tạm dừng và tạm dừng
 • Khả năng ghi và chỉnh sửa con trỏ chuột riêng biệt và thậm chí cả đường di chuyển của nó
 • Xuất sang CD, EXE, MP4 hoặc Web
 • Nhân vật hoạt hình

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10
 • DirectX 9
 • Intel P4, Intel Centrino, Intel Xeon, or Intel Core Duo (or compatible)
 • 512+ MB RAM (1GB Recommended)
 • 800×600 minimum screen resolution (1024×768 recommended)

Download Tanida Demo Builder 11.0.30.0 Crak

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Link tải bản Portable: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 1. Tải và giải nén tập tin
 2. Mở file dbsetup_trial và cài đặt bình thường
 3. Thoát cài đặt khi hoàn thành
 4. Copy và thay thế file trong thư mục Crak vào thư mục C:\Program Files (x86)\Demo Builder 11
 5. Hoặc sử dụng file Portable để chạy luôn không cần cài đặt
 6. Xong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *