Download TextDelay 1.7 for After Effects

Một plugin gốc làm chậm hoạt ảnh văn bản của bạn theo ký tự, từ hoặc dòng. Không giống như trình tạo hoạt ảnh văn bản mặc định, công cụ này kế thừa hoạt ảnh của bạn để bạn có thể sáng tạo với các đường cong hoặc biểu thức nới lỏng.

TextDelay là một plugin After Effects gốc có tác dụng trì hoãn việc chuyển đổi văn bản của bạn theo ký tự, từ hoặc dòng. Không giống như trình tạo hoạt ảnh văn bản mặc định, công cụ này kế thừa hoạt ảnh của bạn để bạn có thể sáng tạo với các đường cong hoặc biểu thức nới lỏng.

Tính năng TextDelay

  • Plugin gốc, không phải là tập lệnh hoặc cài đặt trước. Điều này có nghĩa là nó nhanh và bạn có thể thêm bất kỳ biểu thức nào bạn muốn (hoặc không!)
  • Công cụ sửa đổi thứ tự đảo ngược, tăng dần và ngẫu nhiên
  • Bộ chọn phạm vi để kiểm soát chính xác ký tự hoặc từ nào nhận được độ trễ và ký tự nào thì không.
  • Tương thích với chuyển động mờ.
  • Tương thích với văn bản đoạn văn.

Thông tin chi tiết: https://aescripts.com/textdelay/

Tương thích

  • After Effects: 2021, 2020, CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2015.3, CC 2015, CC 2014, CC, CS6

Link download TextDelay 1.7 for After Effects (Win/Mac)

Kích thước: 6 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD | Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Link download TextDelay 1.6.1 for After Effects + Tutorials

Kích thước: 40.5 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD | Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Chép file TextDelay vào C:\Program Files\Adobe\Adobe After Effects xxxx\Support Files\Plug-ins
  • Đăng ký với Key trong file text đính kém
  • Hoàn tất
  • Đã test chạy OK, xem video hướng dẫn cài đặt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *