Download trọn bộ Adobe Master Collection CC 2020 (X64) Multilingual

Bộ sưu tập trọn bộ Adobe Master Collection CC 2020 26.09.2020 (x64) Pre-Activated cài đặt dễ dàng, các phần mềm trong bộ đã được kích hoạt sẵn.

Adobe Master Collection CC 2020 là một tập hợp các ứng dụng từ dòng Creative Cloud 2020 và một số chương trình phiên bản cơ sở được kết hợp bởi một trình cài đặt duy nhất với khả năng chọn đường dẫn cài đặt và ngôn ngữ của các chương trình đã cài đặt. rất giống với Adobe Master Collection CS6 đã được kiểm chứng tốt trong quá khứ. Chỉ ở đây, giao diện trình cài đặt đã thay đổi, gói hiện tại bao gồm nhiều chương trình hơn đáng kể so với tên gọi của nó là Creative Suite 6 và bản thân các phiên bản của chương trình hầu hết đều mới hơn.

Bao gồm những gì trong bộ này?

– Adobe Animate 2020 v20.5.1.31044 (x64)
– Adobe Audition 2020 v13.0.10.32 (x64)
– Adobe Bridge 2020 v10.1.1.166 (x64)
– Adobe Character Animator 2020 v3.3.1.6 (x64)
– Adobe Dimension v3.3.0.2422 (x64)
– Adobe Dreamweaver 2020 v20.2.0.15263 (x64)
– Adobe Fresco v1.9.1.276 (x64)
– Adobe Illustrator 2020 v24.3.0.569 (x64)
– Adobe InCopy 2020 v15.1.2.226 (x64)
– Adobe InDesign 2020 v15.1.2.226 (x64)
– Adobe Photoshop 2020 v21.2.3.308 (x64)
– Adobe Photoshop CC 2019 v20.0.10.120 (x64) (đó là một phần thưởng)
– Adobe Prelude 2020 v9.0.1.64 (x64)
– Adobe Premiere Pro 2020 v14.4.0.38 (x64)
– Adobe Acrobat Pro DC 2020 v20.012.20048 (x64)
– Adobe After Effects 2020 v17.1.4.37 (x64)
– Adobe Media Encoder 2020 v14.4.0.35 (x64)
– Adobe Photoshop Lightroom v3.4.0 (x64)
– Adobe Photoshop Lightroom Classic 2020 v9.4.0.20 (x64)
– Adobe Premiere Rush v1.5.29.32 (x64)
– Adobe XD v33.1.12 (x64)

Link tải về bộ Adobe CC 2020

Trọn bộ 23.33GB

Link tải Torrent: DOWNLOAD

Link tải UploadShip: DOWNLOAD

Thanks