Download Turbo Studio 21.3 – Tạo phần mềm Portable

Turbo Studio là một chương trình tuyệt vời để tạo các phiên bản phần mềm di động (portable). Chương trình này từng được gọi là Spoon Studio, nhưng các phiên bản mới hơn được phát hành với tên mới là Turbo Studio. Sử dụng công cụ hiệu quả này, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi phần mềm mong muốn sang phiên bản di động và ó thể chạy trên bất kỳ hệ thống nào mà không cần cài đặt. Trên thực tế, chương trình tạo ra một môi trường ảo để chạy chương trình và nhúng tất cả các phần như sổ đăng ký và cài đặt hệ thống… bên trong nó (tất cả thường được nhúng trong thư mục chương trình).

Nó không kết nối với sổ đăng ký (Registry) hoặc tệp hệ thống khi bạn chạy trình khởi chạy. Kết nối này được thực hiện hầu như với thư mục ứng dụng chứa các phần này. Điều này cho phép chương trình chạy trong bất kỳ hệ sinh thái nào mà không cần cài đặt. Các ứng dụng .NET dựa trên Java yêu cầu điều kiện tiên quyết như .NET, Java, AIR hoặc SQL CE cũng có thể được Turbo Studio chuyển.

Trên thực tế, chương trình tự động thực hiện các điều kiện tiên quyết này khi cần thiết và một chương trình dựa trên nó có thể được thực hiện. Một trong những đặc điểm nổi bật của chương trình này là nó có thể được sử dụng để chạy các chương trình cũ hơn như IE 6 mà không gặp vấn đề về khả năng tương thích trong các cửa sổ mới hơn như Windows 10. Phần mềm này rất dễ sử dụng và có một quy trình đơn giản để tạo ra các phiên bản di động của chương trình mà ngay cả những người mới sử dụng cũng có thể làm việc với.

Link download Turbo Studio 21.3.1477

Kích thước: 35 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn

  • Cài đặt phần mềm
  • Chép file Patch vào thư mục cài đặt và chạy file Patch này

			

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *