Download uPVC Window Generator v1.1 for 3ds Max – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

uPVC Window Generator là một tập lệnh hiệu quả trong việc tự động tạo các mô hình cửa sổ 3D trong 3dsMax. Với 8 kiểu cửa sổ, nó có thể được ứng dụng linh hoạt trong các dự án Archviz đồng thời tiết kiệm rất nhiều thời gian cho các họa sĩ 3D.

Lưu ý:

 • Thiết lập đơn vị hệ thống: Centimet
 • Không di chuyển đối tượng khi chỉnh sửa thông số
 • Không chuyển đổi các tab khi chỉnh sửa thông số
 • Nhấn chuyển đổi thành poly trước khi tạo đối tượng mới
 • Di chuyển đối tượng cũ ra khỏi trục tọa độ trước khi tạo đối tượng mới

Tương thích

 • AutoDesk 3ds Max 2016-2022

Link download uPVC Window Generator v1.1 for 3ds Max 2016 – 2022

Kích thước: 7 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD | Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Tải về và giải nén, ta được như hình dưới
 • Chép thư mục uPVC Window Generator vào “C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20xx\scripts
 • Chép thư mục usericons vào “C:\User\<Your User>\AppData\Local\Autodesk\3ds Max\20xx-64bit\ENU\usericons
 • Mở 3ds Max, Chọn Scripting > Run Scripts > chọn đến file “uPVC Window Generator_macro.ms
 • Vào menu Customize > Customize User Interface > Category > Archviztools > Kéo uPVC Window Generator lên thanh Toolbar
 • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *