Download Valentina Studio Pro 10.6 – Hướng dẫn cài đặt

Valentina Studio Pro

Valentina Studio là phần mềm hiệu quả trong lĩnh vực quản lý cơ sở dữ liệu. Trên thực tế, phần mềm này là một trong những công cụ tốt nhất để quản lý, chỉnh sửa lược đồ và tạo báo cáo toàn diện cho tất cả cơ sở dữ liệu tên quen thuộc. Phần mềm này hỗ trợ các cơ sở dữ liệu như MySQL, Postgre MariaDB, MS SQL Server, SQLite,… Sản phẩm này đã được rất nhiều lập trình viên và nhà phát triển web sử dụng. Phần mềm này đã đơn giản hóa khả năng chỉnh sửa và thao tác cơ sở dữ liệu nhờ các công cụ có sẵn.

Phần mềm Valentina Studio sử dụng một trình soạn thảo mạnh mẽ. Tất cả các công cụ và công cụ cần thiết để quản lý cơ sở dữ liệu tốt hơn đều có trong trình soạn thảo của phần mềm này. Phần mềm này cũng có thể cung cấp các báo cáo rất chính xác và toàn diện từ cơ sở dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng sản phẩm này để quản lý và chỉnh sửa nhiều cơ sở dữ liệu. Một công cụ có tên là Schema Editor cũng cho phép bạn vẽ và chỉnh sửa các lược đồ cho cơ sở dữ liệu của mình.

Sản phẩm này cũng cho phép bạn sử dụng nhiều loại script. Phần mềm cũng đơn giản hóa việc kiểm soát của bạn đối với các thẻ, nhận xét, thủ tục, bảng và dạng xem trong các cơ sở dữ liệu khác nhau. Phần mềm này cũng sẽ đưa ra các giải pháp rất hiệu quả trước mắt bạn để chuyển và di chuyển cơ sở dữ liệu của bạn.

Valentina Studio Pro 10.6.1 Free Download

Tính năng của Valentina Studio Pro

 • Quản lý, tìm kiếm và chỉnh sửa lược đồ của tất cả các loại cơ sở dữ liệu
 • Hỗ trợ tất cả các cơ sở dữ liệu tên quen thuộc như MySQL, SQL server, Postgres v.v. –
 • Cung cấp các báo cáo chi tiết về cấu trúc cơ sở dữ liệu của bạn ở nhiều định dạng khác nhau
 • Sử dụng công cụ Trình chỉnh sửa lược đồ để chuyển đổi dữ liệu thành báo cáo
 • Sử dụng trình chỉnh sửa mạnh mẽ để thực hiện các thay đổi đối với biểu đồ
 • Khả năng chuyển cơ sở dữ liệu cho nhau dễ dàng và liền mạch

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7
 • Memory: 50 MB
 • Disk space: 20 MB

Link tải về Valentina Studio Pro 10.6.1 Crak

Link tải Google drive 32bit: DOWNLOAD

Link tải Google drive 64bit: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Chạy file cài đặt để cài đặt phần mềm
 • Copy file trong thư mục Crak vào thư mục cài đặt phần mềm
 • Hoàn tất.