Download Weight Pro 2.01 for 3ds Max – 3ds Max plugin

WeightPro là một plugin c ++ 3ds Max để tăng trọng số công cụ sửa đổi Skin tự động, nhanh chóng và mượt mà, bất kể lưới có cấu trúc liên kết tốt hay lộn xộn.

Nó voxelize lưới với khung bằng cách sử dụng GPU để tính toán khoảng cách ngắn nhất giữa xương và đỉnh. Nó cho phép bạn điều chỉnh trong quá trình tạo dáng theo thời gian thực. Sau đó, bạn có thể xóa plugin khỏi hiện trường và từ bây giờ đối tượng skinned đã sẵn sàng để mọi người sử dụng mà không cần plugin.

Tương thích

  • 3ds Max 2013 (64-bit), 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Download Weight Pro 2.01 for 3ds Max

Kích thước: 1.2 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD | Link tải Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Cài đặt và sử dụng, đã được Active sẵn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *