Download Windows 10 All In One 20H2 19042.610 (x64/ x86) mới nhất

Bộ Windows 10 All In One 20H2 (19042.610) X64 & X86 en-us October 2020 [15in1] chỉ 1 file ISO duy nhất.

Bộ bao gồm:

Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Education
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise for Remote Sessions
Windows 10 IoT Enterprise
Windows 10 Pro N for Workstations
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise N

Thông tin file

Name: Windows 10 All In One 20H2 (19042.610) X86 – X64.iso
Date: 30/10/2020
Size: 6.42 GB

Check Sums:
MD5: 6F290314312A3D14854368134EBD479B
SHA-1: 958536C5800A4FBF7B322C4C8C2D83152B976329
SHA-256: 873A0DA7693DD1B1E5EE14D844A3CF17AB24B524B6A9F0064E38698E30937BDE
SHA-512: 41D0F6309444A0A071236D7C2947F66327E26B87AA73B430C10F20AA6B1497C3F4D6C176BAF88B2A2FEE135403A7CE68CBCC8B6819B66019352EEC60F51FB08C

Link tải về Google drive: DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: baominh.tech

Hình ảnh

Windows-10-All-In-One-20-H2-19042-610-1
Windows-10-All-In-One-20-H2-19042-610