Download Windows KMS Activator Ultimate 2021 5.5 – active win 10 win 7 hiệu quả nhất

Download Windows KMS Activator Ultimate 2021 5.5 – active win 10 win 7 hiệu quả nhất

Windows KMS Activator Ultimate là công cụ hoàn hảo để kích hoạt windows. Windows KMS Activator Ultimate hoạt đơn giản nhất & sử dụng thân thiện cho Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 Nó là activator an toàn không có hại cho hệ thống tập tin.

Đây là được xem là công cụ hiệu quả dùng để kích hoạt bản quyền.

Kms Activator có thể Activate

  • Windows 10 Tất cả các phiên bản
  • Windows 8.1 Tất cả các phiên bản
  • Windows 8.1 Preview Tất cả các phiên bản
  • Windows 8 Tất cả các phiên bản
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows server 12 Tất cả các phiên bản
  • Windows server 08 Tất cả các phiên bản

KMS Activator Ultimate 2021 5.5

Link DropGalaxy  : DOWNLOAD (pass: 123)

Link Google drive  : DOWNLOAD (pass: 123)

KMS Activator Ultimate 2020 5.1

Link Windows KMS Activator Ultimate 2020 v5.1  : DOWNLOAD

Kích hoạt Windows 10

1 – Chạy chương trình với quyền Admin (Click phải > Run as Administrator)

2 – Click ”Clean Activation History”

3 – Click ”Update Server” (để cập nhật KMS Server)

4 – Chọn hệ điều hành.

5 – Click «Activation Now».

6 – Done, Enjoy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *