Download Windows Repair 2021 – Phần mềm sửa chữa windows

Windows Repair Pro là một công cụ được thiết kế để giúp khắc phục phần lớn các sự cố Windows đã biết, bao gồm; lỗi đăng ký, quyền tệp, sự cố với Internet Explorer, Windows Updates, Windows Firewall, v.v. Phần mềm độc hại và các chương trình được cài đặt kém có thể sửa đổi cài đặt mặc định của bạn, dẫn đến máy của bạn hoạt động kém. Với Tweak.com Windows Repair, bạn có thể khôi phục cài đặt gốc của Windows, khắc phục hoàn toàn nhiều vấn đề trong số này.

Windows Repair Pro là phần Sửa chữa Windows với các tính năng như cập nhật tự động, dọn dẹp ổ đĩa nâng cao, dọn dẹp bộ nhớ. Windows Repair là một công cụ được thiết kế giúp khắc phục phần lớn các sự cố Windows đã biết bao gồm;lỗi đăng ký, quyền truy cập tệp, sự cố với Internet Explorer, Windows Updates, Windows Firewall và hơn thế nữa.Phần mềm độc hại và các chương trình được cài đặt kém có thể sửa đổi cài đặt mặc định của bạn dẫn đến máy của bạn hoạt động kém – hoặc tệ hơn.Với Tweaking.com Windows Repair, bạn có thể khôi phục cài đặt gốc của Windows khắc phục hoàn toàn nhiều vấn đề này.

Tính năng của Windows Repair Pro

  • Cập nhật tự động
  • Trình dọn dẹp Windows Drive nâng cao,Trình dọn dẹp bộ nhớ Menu
  • Liên kết nhanh Windows
  • Tiện ích dọn dẹp tường lửa
  • Chạy Tập lệnh tùy chỉnh của riêng bạn sau khi sửa chữa
  • Chạy tốc độ tinh chỉnh sau khi sửa chữa cải tiến hiệu suất và hơn thế nữa.

Link download Windows Repair 2021 v4.9.5 Crak

Kích thước: 42.6 MB

Link tải Google Drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén nếu có: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Đọc file Readme đính kèm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *