Download Xforce 2022 keygen – All Products key for Autodesk 2022

Xforce 2022 keygen là công cụ dùng để bẻ khóa tất cả các sản phẩm của Autodesk 2022, từ phiên bản Autodesk 2022 này công cụ bẻ khóa có cài đặt hơi khác với các phiên bản Autodesk trước đây, một số sản phẩm cần dùng đến công cụ bẻ khóa và một số sản phẩn không cần phải bẻ khóa nữa vì đã có bản repack (tức là kích hoạt bản quyển sẵn).

Các sản phẩm Autodesk 2022 đã được kích hoạt bản quyền sẵn

Các sản phẩm Autodesk 2022 cần phải bẻ khóa

Link download Xforce 2022 keygen

Kích thước: 16 MB

Link tải Veryfiles: DOWNLOAD

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn sử dụng Xforce 2022

 • Chạy file Setup để cài đặt sản phẩm AutoDesk 2022 tương ứng
 • Sau khi cài đặt xong, không khởi động phần mềm
 • Vào thư mục Crak (thư mục Xforce), chạy file nlm11.18.0.0_ipv4_ipv6_win64 để cài đặt nó
 • Chép file adskflex vào C:\Autodesk\Network License Manager
 • Mở Service của Windows (bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Delete, chọn Task Manage -> chọn Service)
 • Tắt Service có tên Autodesk Desktop Licensing Service
 • Chép file AdskLicensingService vào C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\11.0.0.4854\AdskLicensingService
 • Chép file adlmint.dll và file AdskLicensingAgent vào C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\11.0.0.4854\AdskLicensingAgent
 • Chạy lại Service có tên Autodesk Desktop Licensing Service
 • Mở file lic.dat bằng Notepad
 • Chạy lmtools trong C:\Autodesk\Network License Manager
 • Mở tab System Settings của lmtools để lấy HOSTNAME và MAC
 • Copy Hostname và Mac này thay thế vào HOSTNAME và MAC trong file lic.dat
 • Lưu lại file lic.dat
 • Chép file lic.dat vào C:\Autodesk\Network License Manager
 • Vào tab Config Services của lmtools, cấu hình như hình dưới

(Nhớ là check vào Use services và Start Server at Power up nhé)

 • Nhấn vào Save Service
 • Sang tab Service/License File chọn vào LMTools ignore license file path env
 • Sang tab Start/Stop/Reread
 • Nhấn vào Start Server
 • Nhấn vào Reread License File
 • Sang tab Server Status nhấn vào Perform Status Enquiry, ra màn hình tương tự như hình dưới là được
 • Mở AutoDesk 2022 lên
 • Chọn Use a network license
 • Nếu ra cửa sổ tiếp theo thì chọn Single license server và gõ vào 127.0.0.1
 • Vào phần mềm AutoDesk 2022
 • Hoàn tất
 • Xem video hướng dẫn cài đặt chi tiết từng bước có kích hoạt cho Revit 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *