Download XFormer v2.5.6 for 3ds Max 2014 – 2022

XFormer là một công cụ cho phép bạn khôi phục quá trình chuyển đổi của một đối tượng. Một số tình huống mà bạn có thể muốn khôi phục một chuyển đổi đối tượng có thể là:

  • Sau khi một ma trận chuyển đổi mô hình được thiết lập lại (Đặt lại XForm)
  • Nếu bạn đã tách một phần của một đối tượng thành một đối tượng khác
  • Nếu bạn nhập một mô hình và mô hình đó không được căn chỉnh như bạn mong đợi

Thông tin chi tiết tại: http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/xformer

Link download XFormer v2.5.6 for 3ds Max 2014 – 2022

Kích thước: 0.5 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD

Link tải Mega: DOWNLOAD

Link dự phòng: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

  • Kéo thả file xformer_256.mzp vào 3ds Max
  • Nhấn Install để cài đặt
  • Vào hộp thoại “Customize User Interface” tìm tới “XFormer”
  • Hoàn tất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *