Download XLSTAT 2021 – Phần mềm thống kê trong Excel

XLSTAT là một tiện ích bổ sung phân tích dữ liệu Excel mạnh mẽ nhưng linh hoạt cho phép người dùng phân tích, tùy chỉnh và chia sẻ kết quả trong Microsoft Excel. Với hơn 240 tính năng thống kê từ tiêu chuẩn đến nâng cao có sẵn, XLSTAT là công cụ được ưa thích để phân tích thống kê trong các doanh nghiệp và trường đại học, lớn và nhỏ, và cho hơn 100.000 người dùng tại hơn 120 quốc gia trên thế giới.

Phần mềm phân tích thống kê XLSTAT tương thích với tất cả các phiên bản Excel từ phiên bản 2003 đến 2019 và tương thích với hệ thống Windows Vista tới Windows 10. Phần mềm này đã phát triển như một trong những gói phần mềm thống kê do mạnh mẽ, đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí và nó được chào đón rộng rãi trên thị trường

Tính năng của XLSTAT

 • Phân tích nhiều nhân tố (MFA): Kiểm tra mối quan hệ giữa một số tập hợp các biến
 • Phân tích phổ: Khảo sát sự phân bố tần số của các thành phần trong chuỗi thời gian
 • Phân tích dữ liệu CATA Xác định các tính năng của sản phẩm có thể được cải thiện để tăng chất lượng
 • Thử nghiệm một sản phẩm khác với sản phẩm khác
 • Xác định các thuộc tính quan trọng của sản phẩm từ việc lựa chọn sản phẩm
 • Kiểm tra đồng tích hợp: Điều tra các mối tương quan có thể có giữa một số chuỗi thời gian
 • Điều tra mối quan hệ giữa các bảng xác suất và một tập hợp các biến
 • Kiểm tra mối quan hệ giữa hai tập hợp các biến
 • Thời gian tồn tại của mô hình bằng cách sử dụng các biến phụ trợ
 • Phân tích độ nhạy và tính năng để kiểm tra hiệu suất của bài kiểm tra

Tương thích

 • Excel 2003 -> 2019 (đã test trên Excel 2021 cũng chạy luôn)

Link Download XLSTAT 2021.2.2

Kích thước: 126 MB

Link tải Google drive: DOWNLOAD | Link tải Mega: DOWNLOAD

Pass giải nén: phanmemnet.com

Hướng dẫn cài đặt

 • Cài đặt phần mềm, chọn cài đặt cả ngôn ngữ R
 • Sau khi cài đặt xong, vào thư mục Crak, Chép file “XLSTATCR1C.dll” vào thư mục cài đặt phần mềm, mặc định C:\Program Files\Addinsoft\XLSTAT
 • Mở XLSTAT nhập thông tin dưới

Name: lavteam.org
Password: A53BD511-C14C1A0E-C050C6EF-B2CCF243

 • Hoàn tất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *