Hướng dẫn lấy mã tải file

Khi mở link tải các bạn thấy yêu cầu “VUI LÒNG NHẬP MÃ ĐỂ TIẾP TỤC ĐẾN TRANG ĐÍCH” (ENTER CODE TO CONTINUE TO THE DESTINATION PAGE) , phía dưới có các bước hướng dẫn. Các bạn hãy làm theo hướng dẫn từ bước 1 tới bước 4 để lấy mã tải về file về nhé.

Thường do bạn tìm không ra trang trên google, Xem video sau để các bạn biết cách tìm từ khóa vượt link nhé (xem kỹ chắc chắn 100% là vượt được)