Download tải Matlab 2018a và cài đặt chi tiết Matlab R2018a – Google drive

Hướng dẫn tải và cài đặt chi tiết Matlab R2018a – Link Google drive , Tải về Matlab R2018 kèm hướng dẫn kích hoạt đầy đủ nhất, link tải google drive siêu tốc.

Download MATLAB R2018a là một phần mềm cung cấp môi trường tính toán số và là ngôn ngữ lập trình bậc cao. Sử dụng MATLAB R2018a bạn có thể tính toán giải một số bài toán về kỹ thuật với ma trận, vẽ biểu đồ thông tin hoặc đồ thị hàm số. Thực hiện các thuật toán, tạo các giao diện cho người dùng, nó còn có khả năng kết hợp với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

Download MATLAB R2018a

Kích thước: 12 GB

Link tải Google drive phần 1: DOWNLOAD

Link tải Google drive phần 2: DOWNLOAD

Link tải file cr@ck: DOWNLOAD

Link dự phòng file cr@ck: DOWNLOAD

pass: dammedientu.vn

Hướng dẫn tải và cài đặt chi tiết Matlab R2018a + CR’@CK bằng video

Hướng dẫn cài đặt MATLAB R2018a bằng hình ảnh

Sau khi bạn tải 2 link bên trên, thì bắt đầu giải nén  Tiếp theo, chạy file setup.exe để tiến hành cài đặt MATLAB R2018a phiên bản mới nhất. Giao diện cài đặt hiện lên màn hình, giờ mình sẽ hướng dẫn cài đặt MATLAB chi tiết bằng hình ảnh minh họa cho các bạn.

– Bước 1: Tại giao diện đầu tiên hiện ra, bạn chọn Use a File Installation Key sau đó chọn Next. Tiếp đó chọn Yes và chọn Next như 2 hình dưới.

Download MATLAB R2018a Mới Nhất - Hướng dẫn cài đặt và cr@ck bước 1Download MATLAB R2018a Mới Nhất - Hướng dẫn cài đặt và cr@ck bước 01

– Bước 2:  Tiếp theo, bạn tích vào I have the File Installation Key for my license và paste vào đó đoạn key sau: 09806-07443-53955-64350-21751-41297 như hình:

Download MATLAB R2018a Mới Nhất - Hướng dẫn cài đặt và cr@ck bước 2

– Bước 3: Tại đây bạn có thể chọn đường dẫn cài đặt theo ý muốn. Nhưng mình khuyến nghị bạn cứ để mặc định và chọn Next như hình:

Download MATLAB R2018a Mới Nhất - Hướng dẫn cài đặt và cr@ck bước 3

– Bước 4: Tại đây bạn có thể chọn các gói ứng dụng cần thiết để cài đặt. Bạn có thể giữ nguyên mặc định và chọn Next để tiếp tục. Rồi tiếp đó bạn chọn Next -> Install -> Next và chọn Finish để kết thúc cài đặt như hình minh họa bên dưới.Download MATLAB R2018a Mới Nhất - Hướng dẫn cài đặt và cr@ck bước 4

Download MATLAB R2018a Mới Nhất - Hướng dẫn cài đặt và cr@ck bước 04Download MATLAB R2018a Mới Nhất - Hướng dẫn cài đặt và cr@ck bước 004Download MATLAB R2018a Mới Nhất - Hướng dẫn cài đặt và cr@ck bước 0004

Hướng dẫn cr@ck MATLAB R2018a chi tiết bằng hình ảnh

*** Update: Sau khi bạn làm xong bước cài đặt rồi, tới bước này bạn nên ngắt Windows Defender và các phần mềm diệt virus trên máy trước khi cài cr@ck nhé. Ngoài ra, bạn nên ngắt kết nối internet trong bước này để tránh gặp phải lỗi ” License Manager Error -8” nhé.

– Bước 1: Mở file matlab.exe trong thư mục: C:\Program Files\MATLAB\R2018a\bin (với đường dẫn cài đặt mặc định).

Download MATLAB R2018a Mới Nhất - Hướng dẫn cr@ck bước 1

– Bước 2: Tích vào Enter the full path to your license file, including the file name:  và chọn đường dẫn tới thư mục cr@ck (chọn Browse…). Chọn file license_standalone.lic -> Select -> Next và chọn Finish như hình:

Download MATLAB R2018a Mới Nhất - Hướng dẫn cr@ck bước 2Download MATLAB R2018a Mới Nhất - Hướng dẫn cr@ck bước 2.1

– Bước 3: Copy thư mục bin có trong thư mục cr@ck và paste vào thư mục: C:\Program Files\MATLAB\R2018a như hình:

Download MATLAB R2018a Mới Nhất - Hướng dẫn cr@ck bước 3

Thế là hoàn thành xong việc cr@ck MATLAB R2018a, bây giờ bạn có thể mở phần mềm lên và sử dụng

 

3 Replies to “Download tải Matlab 2018a và cài đặt chi tiết Matlab R2018a – Google drive”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *